Уманський НУС | сьогодні: 24.10.2023

Забур’яненість посівів і врожайність культур п’ятипільної сівозміни залежно від заходів мінімалізації механічного обробітку грунту

Автор(и) Карнаух О. Б., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри загального землеробства, Уманський національний університет садівництва, Україна
Рубрика Загальне землеробство
рік 2014 номер журналу №1
сторінки 29-35 індекс УДК 632.51: 631.559: 633.1: 631.51
Індекс DOI
Аннотація Стаття присвячена вивченню впливу різних заходів мінімалізації механічного обробітку ґрунту (заміна традиційної оранки плоскорізним розпушуванням ґрунту на аналогічну глибину чи дискуванням ґрунту на глибину 10–12 см) на забур’яненість посівів та урожайність культур п’ятипільної сівозміни. В результаті проведених досліджень було встановлено зростання забур’яненості посівів ячменю ярого, сої та кукурудзи на початку вегетації, яке в переважній більшості випадків не перевищувало 50–60 %. До середини вегетації досліджуваних культур за рахунок зростання їх фітоценотичної здатності та проведенні міжрядних розпушувань в посівах кукурудзи кількість бур’янів значно знизилась, а різниця між варіантами була ще менш вираженою. В разі ж використання гербіцидів в посівах досліджуваних культур кількість бур’янів в посівах порівняно з безгербіцидним фоном знижувалась 4–5 разів, а різниця між досліджуваними варіантами зводилась до мінімальних значень. До кінця вегетації кількість бур’янів ще більше знизилась на гербіцидному фоні та в незначній мірі зросла на безгербіцидному фоні досліджень. Ще менш вираженою ніж за кількісними показниками була різниця за масою бур’янів в середині вегетації досліджуваних культур, що свідчить про те, що незважаючи на кількісні показники, шкодочинність бур’янів у цих варіантах була не такою високою. Врожайність досліджуваних культур при заміні оранки плоскорізним розпушуванням ґрунту мала лише незначну тенденцію до зниження, яке і на безгербіцидному, і на гербіцидному фоні не було математично доведеним, що свідчить про можливість такої заміни під усі досліджувані культури. Натомість застосування в якості основного обробітку ґрунту дискування призводило до істотного зниження врожайності ячменю ярого, сої та кукурудзи в усі роки досліджень, що на нашу думку зумовлено значним збільшенням кількості багаторічних бур’янів через неможливість якісного підрізання кореневої системи при проведенні обробітку на глибину 10–12 см.
Ключові слова оранка, плоскорізне розпушування ґрунту, дискування, бур’яни, ячмінь ярий, соя, кукурудза
Завантажити файл    (завантажень: 605)