Уманський НУС | сьогодні: 18.02.2023

Щільність та водопроникність чорнозему опідзоленого залежно від систем удобрення сільськогосподарських культур у польовій сівозміні

Автор(и) Недвига М.В., кандидат с.-г. наук, професор кафедри агрохімії і грунтознавства, Уманський національний університет садівництва, Україна
Галасун Ю.П., кандидат с.-г. наук, ,
Прокопчук І.В., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри агрохімії і ґрунтознавства, Уманський національний університет садівництва, Україна
Стасінєвич О.Ю., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри агрохімії і грунтознавства, Уманський національний університет садівництва, Україна
Рубрика Агрохімія
рік 2014 номер журналу №1
сторінки 12-17 індекс УДК 631.43 : 631.8
Індекс DOI
Аннотація Наведено результати вивчення впливу тривалого застосування різних норм добрив і систем удобрення в польовій сівозміні на щільність складення та водопроникність чорнозему опідзоленого важкосуглинкового Правобережного Лісостепу України. У стаціонарному досліді кафедри агрохімії і ґрунтознавства, який закладений у 1964 році з мінеральною, органічною і органо-мінеральною системами удобрення в сівозміні у трьох рівнях елементів живлення польових культур, визначено вплив добрив на щільність і водопроникність ґрунту у ланці сівозміни горох- пшениця озима-кукурудза на силос. Встановлено, що зі збільшенням норми мінеральних добрив на початку вегетації гороху зростає порівняно з контролем щільність та знижується водопроникність ґрунту. Органічні добрива позитивно впливають на агрофізичні властивості ґрунту, зокрема, при підвищенні норми гною до 18 т/га у шарі 20–30 см щільність проти контролю зменшилася на 0,07, а проти потрійної норми мінеральних добрив - на 0,13 г/см3, водопроникність за першу годину дослідження збільшилась відповідно на 220 і 210 мм. За органо-мінеральної системи органічні добрива знижують негативний вплив мінеральних туків і підтримують щільність та водопроникність чорнозему опідзоленого в оптимальних параметрах. За період вегетації в результаті природної та антропогенної деградації відбулася деформація агрономічної цінної фракції структури та щільності і водопроникності ґрунту з глибиною, а також зниження його водопроникності, що можна пояснити процесами диспергування колоїдної фракції.
Ключові слова чорнозем опідзолений важкосуглинковий, агрофізичні властивості ґрунту, щільність складення, водопроникність, органічні добрива, мінеральні добрива
Завантажити файл    (завантажень: 342)