Уманський НУС | сьогодні: 24.04.2024

БОРОШНОМЕЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА СОРТІВ ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ

Автор(и) Господаренко Г.М., доктор с.-г. наук, професор кафедри агрохімії і грунтознавства, Уманський національний університет садівництва, Україна
Любич В.В., кандидат с.-г. наук, ст. викладач кафедри технології зберігання і переробки зерна, Уманський національний університет садівництва, Україна
Полянецька І.О., кандидат с.-г. наук, викладач кафедри генетики, селекції та біотехнології, Уманський національний університет садівництва, Україна
Желєзна В.В., аспірант, , Уманський національний університет садівництва
Рубрика 181 "Харчові технології"
рік 2019 номер журналу №1, 2019
сторінки 129-134 індекс УДК 664.003.12:633.111:631.84
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2019-1-129-134 (Лінк)
Аннотація Наведено результати вивчення маси 1000 зерен, натури зерна та його склоподібності залежно від видів, норм і строків застосування азотних добрив. Використовували зерно сортів пшениці спельти озимої Зоря України та Європа, які вирощували в умовах Правобережного Лісостепу за схемою: 1) без добрив (контроль); 2) P60 + N120; 3) K60 + N120; 4) P60K60 – фон; 5) фон + N120; 6) фон + N60 + N60; 7) фон + N60 S70 + N60. Добрива вносили у вигляді аміачної селітри, сульфату амонію, суперфосфату гранульованого та калію хлористого. Встановлено, що фізичні властивості зерна істотно змінюються залежно від погодних умов, сорту та удобрення. Поліпшення умов азотного живлення найбільше підвищує масу 1000 зерен і склоподібність, проте ефективність азотних добрив істотно залежить від особливостей сорту. У середньому за три роки досліджень маса 1000 зерен сорту Зоря України збільшується з 49,8 г на неудобрених ділянках до 52,7 г у варіантах із роздрібним застосуванням азотних добрив або на 6 %. Маса 1000 зерен сорту Європа змінюється від 52,3 до 55,3 г залежно від удобрення. З’ясовано, що склоподібність зерна сорту Зоря України у варіанті без добрив становить 92 % і зростає до 100 % за роздрібного застосування азотних добрив. Склоподібність зерна пшениці спельти сорту Європа змінюється від 78 до 96 % залежно від видів, норм і строків застосування добрив
Ключові слова маса 1000 зерен, натура зерна, склоподібність, азотні добрива
Завантажити файл    (завантажень: 305)