Уманський НУС | сьогодні: 13.02.2023

ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ

Автор(и) Господаренко Г.М., доктор с.-г. наук, професор кафедри агрохімії і грунтознавства, Уманський національний університет садівництва, Україна
Черно О.Д., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри агрохімії і грунтознавства, Уманський національний університет садівництва, Україна
Рубрика Агрохімія
рік 2016 номер журналу №1, 2016
сторінки 11-16 індекс УДК УДК 63311:631.8
Індекс DOI
Аннотація Висвітлено результати досліджень впливу тривалого застосування добрив на чорноземі опідзоленому у польовій сівозміні в умовах Правобережного Лісостепу України на фізичні та біохімічні показники якості зерна пшениці м’якої озимої, попередником якої був горох. З’ясовано, що за рахунок добрив можна підвищити врожайність культури (за мінеральної системи удобрення на 31–71%, органічної – 28–60 та органо-мінеральної на 35–73%). Встановлено, що найвищі показники якості забезпечило застосування високих норм органічних і мінеральних добрив у польовій сівозміні (N135P135K135 на 1 га площі сівозміни) – 14,2–14,4% білка та 28,2–28,6% клейковини І групи якості. За еквівалентних норм N, P2О5, K2О в складі мінеральної та органо-мінеральної систем удобрення істотних відмінностей між ними не виявлено. Встановлено, що на ділянках, де добрив не вносили, зерно відповідало 3-у класу, за одинарних і подвійних норм добрив – 2-у і на ділянках з потрійними нормами добрив за усіх систем удобрення – 1-у класу. Встановлена тіснота зв’язку за коефіцієнтом кореляції між масою 1000 зерен і натурою зерна була значною (r = 0,65), а між масою 1000 зерен і врожайністю – сильною (r = 0,76). Погодні умови та добрива істотно впливали на скловидність зерна. За умов достатнього зволоження воно формувалося напівскловидним, а внесені добрива сприяли деякому збільшенню цього показника (на 5–13 відн. %) залежно від їх норм.
Ключові слова пшениця озима, добрива, натура зерна, маса 1000 зерен, скловидність, білок, клейковина
Завантажити файл    (завантажень: 557)