Уманський НУС | сьогодні: 26.10.2023

ДИНАМІКА ПРОДУКТИВНОСТІ БУРЯКУ ЦУКРОВОГО ЗА ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ

Автор(и) Мартинюк А. Т., кандидат с.-г. наук, , Уманський національний університет садівництва
Господаренко Г.М., доктор с.-г. наук, професор кафедри агрохімії і грунтознавства, Уманський національний університет садівництва, Україна
Стасінєвич О.Ю., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри агрохімії і грунтознавства, Уманський національний університет садівництва, Україна
Рубрика 201 "Агрономія"
рік 2023 номер журналу №1, 2023
сторінки 18-25 індекс УДК 631.445.4 [631.82:631.86:631.559:631.63]
Індекс DOI 10.32782/2310-0478-2023-1-18-25 (Лінк)
Аннотація Наведено результати досліджень впливу тривалого (з 1964 р.) застосування добрив на формування продуктивності буряку цукрового на чорноземі опідзоленому малогумусному важкосуглинковому за органічної, мінеральної та органо-мінеральної систем удобрення в польовій сівозміні в Правобережному Лісостепу України. Насиченість на 1 га площі сівозміни мінеральними добривами складала N45P45K45, N90P90K90 і N135P135K135, органічними – гній 9 т, 13,5 і 18 т, а за їх поєднання – гній 4,5 т + N23P34K18, 9 т гною + N45P68K36 і13,5 т гною + N60P101K54. Мінеральна та органо-мінеральна системи удобрення вирівняні за кількістю внесеного з добривами азоту, фосфору та калію. Певні варіанти органічної системи удобрення вирівняні лише за азотом. Встановлено, що чорнозем опідзолений має високу природну потенційну родючість, на якому без застосування добрив у польовій сівозміні впродовж 50 років можна одержати врожайність буряку цукрового на рівні 31,2 т/га. Незалежно від системи удобрення в сівозміні врожайність буряку цукрового збільшувалась від ротації до ротації зі збільшенням доз мінеральних і органічних добрив на 0,1–13,7 т/га. Цукристість коренеплодів, навпаки, із збільшенням доз органічних і особливо мінеральних добрив знижувалась у четвертій та п’ятій ротаціях відповідно на 2,0–2,5 і 0,9–1,2 абсолютних відсотка. Як окремо за кожну ротацію, так і в середньому за 50 років, найвищу врожайність коренеплодів (45,3 т/га) і розрахунковий збір цукру (7,56 т/га) забезпечувало внесення під буряк цукровий 45 т/га гною + N90Р202К45 за органо-мінеральної системи удобрення з насиченням 1 га сівозмінної площі 13,5 т гною + N67Р101К54. За мінеральної системи удобрення висока врожайність (43,5 т/га) та розрахунковий збір цукру (7,10 т/га ) були за внесення під культуру N180Р180К180 і насиченості 1 га сівозміни N135Р135К135. Органічна система удобрення культур сівозміни за продуктивністю поступалася мінеральній і особливо органо-мінеральній системам. За тривалого внесення під буряк 60 т/га гною та насичення 1 га сівозмінної площі 18 т гною врожайність коренеплодів у середньому за п’ять ротацій сівозміни склала 41,6 т/га, а розрахунковий збір цукру – 7,09 т/га.
Ключові слова чорнозем опідзолений, система удобрення, гній, мінеральні добрива, урожайність, цукристість
Завантажити файл    (завантажень: 37)