Уманський НУС | сьогодні: 09.03.2021

ВМІСТ ВІТАМІНІВ У ЗЕРНІ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗА РІЗНОГО УДОБРЕННЯ

Автор(и) Господаренко Г.М., доктор с.-г. наук, професор кафедри агрохімії і грунтознавства, Уманський національний університет садівництва, Україна
Любич В.В., кандидат с.-г. наук, ст. викладач кафедри технології зберігання і переробки зерна, Уманський національний університет садівництва, Україна
Желєзна В.В., аспірант, , Уманський національний університет садівництва
Новіков В. В., аспірант, аспірант кафедри технології зберігання і переробки зерна, Уманський національний університет садівництва, Україна
Рубрика 201 "Агрономія"
рік 2019 номер журналу №2, 2019
сторінки 3-6 індекс УДК 631.816.11:633.11
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2019-2-3-6 (Лінк)
Аннотація У статті представлено результати порівняльного оцінювання вмісту вітамінів у зерні пшениці озимої за різного удобрення. Встановлено, що їх вміст змінюється залежно від удобрення. Найменшим у зерні пшениці озимої є вміст вітаміну В7, а найбільшим – вітаміну В4 порівняно з іншими вітамінами. На вміст вітамінів у зерні істотно впливає застосування азотних добрив. За одноразового застосування азотних добрив у дозі 120 кг/га д. р. на тлі P60K60 вміст вітаміну B6 істотно збільшується в 1,2 раза, а каротину – в 2 раза. Вміст вітаміну Е збільшувався відповідно на 55 %, вітаміну B2 – на 38, а вміст решти вітамінів – на 13–25 % залежно від варіанту досліду. Роздрібне застосування азотних добрив під пшеницю озиму не мало переваг перед одноразовим внесенням за впливом на вітамінний склад зерна. Вміст водорозчинних вітамінів групи В за внесення азотних добрив у зерні сорту Тронка підвищувався, оскільки азот є складовою молекули кожного вітаміну. Подібну тенденцію виявлено для зерна пшениці озимої сорту Артемісія. За поліпшення азотного живлення пшениці озимої інтегральний скор вітамінів у зерні зростає. Дослідженнями встановлено, що 100 г зерна пшениці озимої сорту Тронка найбільше задовольняє біологічну потребу дорослої людини вітамінами B1 і B3 – на 32–40 %, а найменше – каротином на 0,2–0,4 % залежно від варіанту удобрення рослин. Інтегральний скор для вітамінів B4, B6 і B5 при цьому також зростав відповідно з 16–18 % до 17–37 %, а для решти вітамінів – з 7–13 до 9–21 %. Застосування на фосфорно-калійному фоні азотних добрив роздрібно за цими показниками не мало переваг порівняно з одноразовим підживленням (варіант – фон + N120). Інтегральний скор вітамінів у 100 г зерна пшениці озимої сорту Артемісія не перевищував показника в сорту Тронка. Добову потребу людини на 19–40 % вітамінами В1, В3 і В6 забезпечує 100 г зерна пшениці озимої залежно від удобрення посівів. Найменше цю потребу забезпечувало каротином – на 0,2–0,4 %. Інтегральний скор решти вітамінів змінювався від 7 до 24 % залежно від виду, доз і строків застосування мінеральних добрив.
Ключові слова пшениця озима, сорт, вміст вітамінів, удобрення, інтегральний скор
Завантажити файл    (завантажень: 172)