Уманський НУС | сьогодні: 02.09.2022

ТРАНСФОРМАЦІЯ СПОЛУК ФОСФОРУ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ В ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ

Автор(и) Господаренко Г.М., доктор с.-г. наук, професор кафедри агрохімії і грунтознавства, Уманський національний університет садівництва, Україна
Черно О.Д., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри агрохімії і грунтознавства, Уманський національний університет садівництва, Україна
Леонова К.П., кандидат сільськогосподарських наук, , Уманський національний університет садівництва
Рубрика 201 "Агрономія"
рік номер журналу №2,2021
сторінки 31-36 індекс УДК 631.416.2
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2021-2-31-36 (Лінк)
Аннотація Валовий вміст фосфору та його розподіл між фракціями ґрунтових фосфатів залежить від генетичних особливостей ґрунту та впливу різних чинників, у тому числі антропогенних. Мета проведеного дослідження – вивчення зміни вмісту та фракційного складу мінеральних фосфатів у чорноземі опідзоленому важкосуглинковому Правобережного Лісостепу після тривалого (55 років) застосування різних систем удобрення в польовій сівозміні. Відбір ґрунтових зразків проведено з шарів ґрунту, см: 0–20, 20–40, 40–60, 60–80, 80–100. Фракційний склад мінеральних фосфатів у ґрунті визначали за методом Чанга та Джексона в модифікації Гінзбург–Лебедєвої. Встановлено, що чорнозем опідзолений важкосуглинковий Правобережного Лісостепу характеризується досить високими потенційними можливостями щодо забезпечення рослин фосфором. Після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні вміст валового P2O5 змінюється від 0,07 % до 0,11 % залежно від варіанту досліду та шару ґрунту (за вмісту на перелозі 0,07– 0,10 %). Встановлено, що під впливом біологічних, кліматичних і агротехнологічних чинників у фосфатному фонді чорнозему опідзоленого в часі проходять значні зміни, які включають одночасну трансформацію й перегрупування всіх фракцій сполук ґрунтового фосфору. Важкорозчинні фосфати перетворюються в активні форми, переходять у ґрунтовий розчин і стають потенційно доступними рослинам. Вплив тривалого застосування різних систем удобрення в польовій сівозміні на вміст і рухливість мінеральних фосфатів у чорноземі опідзоленому важкосуглинковому є суттєвою. На частку мінеральних фосфатів у верхньому шарі (0–20 см) чорнозему опідзоленого припадає 67 % за мінеральної до 61 % від валового фосфору за органічної системи удобрення. Основна частка мінеральних фосфатів у чорноземі опідзоленому важкосуглинковому представлена фосфатами кальцію Са–Р, що визначається генетичними особливостями цього підтипу ґрунту. За вмістом фракції мінеральних фосфатів у шарі ґрунту 0–20 см можна подати у вигляді такого ряду: Са–РІІ > Са–РІІІ > Са–РІ > Fe–P > Al–P. Фосфатний рівень чорнозему опідзоленого можна підвищувати внесенням добрив. Цьому сприяє низка чинників: збереження в ґрунті фосфору добрив у доступній формі, практична відсутність втрат у результаті міграції по профілю ґрунту і в навколишнє природне середовище.
Ключові слова чорнозем опідзолений важкосуглинковий, переліг, валовий фосфор, фракційний склад мінеральних фосфатів, системи удобрення, польова сівозміна
Завантажити файл    (завантажень: 76)