Уманський НУС | сьогодні: 28.08.2022

№2,2021,

1 Шевчук О. А.
Ходаніцька О. О.
Ткачук О. О.
Матвійчук О.А.
Поливаний С. В.
РЕГУЛЯЦІЯ РОСТОВИХ ПРОЦЕСІВ І ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН ОГІРКА ЗА ВИКОРИСТАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-3-8
УДК: 635.63:631.811.98, стор. 3-8, завантажень (99)
2 Вдовенко С.А.
Швидкий П.А.
Оплаканська А.Б.
Мулярчук О. І.
ВПЛИВ СХЕМИ РОЗМІЩЕННЯ І ГУСТОТИ РОСЛИН НА БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА УРОЖАЙНІСТЬ ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-9-12
УДК: 635.649:631.543.2:631.559, стор. 9-12, завантажень (80)
3 Господаренко Г.М.
Мартинюк А. Т.
Невлад В. І.
ОБҐРУНТУВАННЯ МЕЖІ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФОСФОРНИХ ДОБРИВ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-13-19
УДК: 303.4:631.85, стор. 13-19, завантажень (60)
4 Сіліфонов Т.В.
Господаренко Г.М.
Карпенко В.П.
Бурляй О.Л.
Любич В.В.
Новіков В. В.
ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ РІЗНОСТИГЛИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ТА ЇЇ СКЛАДОВИХ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-20-30
УДК: 631.559:[631.526.3:633.111-021.4:631.8], стор. 20-30, завантажень (99)
5 Господаренко Г.М.
Черно О.Д.
Леонова К.П.
ТРАНСФОРМАЦІЯ СПОЛУК ФОСФОРУ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ В ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-31-36
УДК: 631.416.2, стор. 31-36, завантажень (76)
6 Марченко К.Ю. ЧИСЕЛЬНІСТЬ ОКРЕМИХ ГРУП МІКРОБІОТИ РИЗОСФЕРИ ВІВСА ГОЛОЗЕРНОГО ЗА ВИКОРИСТАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-37-41
УДК: 632.95.204:631.86.87:664.785, стор. 37-41, завантажень (67)
7 Благополучна А. Г.
Ляховська Н. О.
ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ЯГІД СУНИЦІ РОЗЧИНОМ ХІТОЗАНУ НА ТРИВАЛІСТЬ ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИХІД ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-42-44
УДК: 664.8.037.1, стор. 42-44, завантажень (72)
8 Костецька К.В.
Улянич І. Ф.
Желєзна В.В.
Голубєв М. І.
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЕКСТРУДУВАННЯ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА КОМБІКОРМІВ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-45-51
УДК: 658.512:62-91:636.085, стор. 45-51, завантажень (88)
9 Бербец Т.М. ЇСТІВНІ КВІТИ – НОВА ТЕНДЕНЦІЯ У СУЧАСНІЙ КУЛІНАРІЇ
DOI: : 10.31395/2310-0478-2021-2-52-57
УДК: 641.5:635.32, стор. 52-57, завантажень (106)
10 Челябієва В.М.
Симко А.О.
ВИКОРИСТАННЯ МЕЛЯСИ ЦУКРОВОЇ ТРОСТИНИ У ТЕХНОЛОГІЇ КЕКСІВ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-58-62
УДК: 664,6+663,9, стор. 58-62, завантажень (78)
11 Любич В.В.
Желєзна В.В.
Костецька К.В.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗЕРНА 4-ВИДОВОГО ТРИТИКАЛЕ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-63-51
УДК: 664.64.016:633.19, стор. 63-68, завантажень (80)
12 Яковенко Р.В. ҐРУНТОВТОМА ТА ЗАХОДИ ЇЇ ПОСЛАБЛЕННЯ В НАСАДЖЕННЯХ ЯБЛУНІ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-69-72
УДК: 634.11: 634.1-15, стор. 69-72, завантажень (82)
13 Заморська І.Л.
Заморський В. В.
ТРИВАЛІСТЬ ФОРМУВАННЯ СПОЖИВНОЇ ЗРІЛОСТІ ЯГІД СУНИЦІ САДОВОЇ ПІД ВПЛИВОМ АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-73-77
УДК: 664.8.037.5:634.75, стор. 73-77, завантажень (66)
14 Алексєєва О.М.
Бондаренко П.Г.
ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІЙНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ПЕРСИКА РІЗНИХ СОРТІВ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-78-83
УДК: 664,6+663,9, стор. 78-83, завантажень (70)
15 Зеленянська Н.М.
Борун В. В.
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РЕЖИМІВ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ ВИНОГРАДНОЇ ШКІЛКИ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-84-90
УДК: 634.83:631.537^626.81/.85.003.12, стор. 84-90, завантажень (53)
16 Парахненко В.Г.
Ляховська Н. О.
Благополучна А. Г.
ЕКОЛОЛІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ҐРУНТУ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-91-95
УДК: 631:95, стор. 91-95, завантажень (83)
17 Нестерова Н.Г.
Савченко Ю.М.
Богач Є. М.
ПРОФЕСОРУ ІВАНУ ПАНАСОВИЧУ ГРИГОРЮКУ – 80 РОКІВ!
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-96-98
УДК: 378-056.317, стор. 96-98, завантажень (62)