Уманський НУС | сьогодні: 11.09.2022

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ОКРЕМИХ ГРУП МІКРОБІОТИ РИЗОСФЕРИ ВІВСА ГОЛОЗЕРНОГО ЗА ВИКОРИСТАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

Автор(и) Марченко К.Ю., , , Уманський національний університет садівництва
Рубрика 201 "Агрономія"
рік номер журналу №2,2021
сторінки 37-41 індекс УДК 632.95.204:631.86.87:664.785
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2021-2-37-41 (Лінк)
Аннотація Висвітлено результати досліджень з вивчення дії мікробного препарату Меланоріз (1,0, 1,25, 1,5 л/т) і регулятора росту рослин Агролайт (обробка насіння перед сівбою – 0,26 л/т, обприскування посівів – 1,0 л/га) на розвиток окремих груп мікроорганізмів ризосфери вівса голозерного. У середньому за роки досліджень найбільшу кількість ризосферних бактерій було відмічено у варіантах досліду з сумісним використанням Меланорізу 1,0–1,5 л/т і Агролайту 0,26 л/т для обробки насіння перед сівбою з наступним обприскуванням посівів Агролайтом у нормі 1,0 л/га, що на 273–346 тис. КУО/г абсолютно сухого ґрунту перевищувало контроль та на 83–87 тис. КУО/г абсолютно сухого ґрунту відповідно було вищим за показники тих же варіантів, але без обробки вегетуючих рослин Агролайтом. Найвищу чисельність нітрифікувальних бактерій встановлено за поєднаного передпосівного обробітку насіння вівса сумішшю Меланорізу і Агролайту з наступним обприскуванням вегетуючих рослин Агролайтом. Так, у варіанті Меланоріз 1,5 л/га + Агролайт 0,26 л/т + Агролайт 1,0 л/га чисельність нітрифікувальних мікроорганізмів перевищувала показники контролю на 66 тис. клітин/г ґрунту, а у порівнянні з варіантом Меланоріз + Агролайт (обробка насіння перед сівбою) – 27–44 тис. клітин/г ґрунту. За використання суміші Меланорізу (1,0; 1,25; 1,5 л/т) з Агролайтом (0,26 л/т) чисельність целюлозолітичних бактерій збільшувалась на 31–52 тис. клітин/г ґрунту відповідно до контролю, проте найвищою була за обробки насіння сумішшю препаратів Меланоріз у нормі 1,5 л/т і Агролайт у нормі 0,26 л/т з наступним обприскуванням посівів Агролайтом у нормі 1,0 л/га (перевищення до контролю складало 78 тис. клітин/г ґрунту).
Ключові слова мікробіота, ризосфера, овес голозерний, мікробний препарат, регулятор росту рослин
Завантажити файл    (завантажень: 67)