Уманський НУС | сьогодні: 20.04.2023

ПРОФЕСОРУ ІВАНУ ПАНАСОВИЧУ ГРИГОРЮКУ – 80 РОКІВ!

Автор(и) Нестерова Н.Г., кандидат сільськогосподарських наук, , Національний університет біоресурсів і природокористування України
Савченко Ю.М., кандидат сільськогосподарських наук, , Державне агентство лісових ресурсів
Богач Є. М., Кандидат історичних наук, науковий співробітник, Національний університет біоресурсів і природокористування України
Рубрика Аграрна наука
рік номер журналу №2,2021
сторінки 96-98 індекс УДК 378-056.317
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2021-2-96-98 (Лінк)
Аннотація У статті висвітлено життєвий та науковий шлях відомого вченого та педагога у галузі фізіології рослин і молекулярної біології члена-кореспондента НАН України, доктора біологічних наук, професора, академіка Академії наук Вищої школи України, професора кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики Національного університету біоресурсів і природокористування України, Івана Панасовича Григорюка. З 1969 р. трудова діяльність І. П. Григорюка пов’язана із Інститутом фізіології рослин АН УРСР, а пізніше кафедрою фізіології, біохімії рослин та біоенергетики Національного університету біоресурсів і природокористування України, де він пройшов шлях від аспіранта до професора кафедри та членкореспондента НАН України. Науковий здобуток Івана Панасовича становить 1078 опублікованих наукових, навчальнометодичних і науково-популярних праць, з них 35 монографії, 10 книг і брошур, атлас, 5 методичних і навчальних посібники, 3 тлумачних словники, 2 практикуми, 630 статей (з них 50 у зарубіжних виданнях), 63 науково-методичні і практичні рекомендації, 34 авторські свідоцтва та патенти України на винаходи тощо. Сфера наукових інтересів Григорюка І. П. охоплює широке коло проблем фізіології, біохімії, молекулярної біології та біоенергетики рослин. Нині Іван Панасович займається дослідженням фізіологічних, молекулярно-біологічних і популяційногенетичних механізмів стійкості й адаптації культурних рослин до абіо- та біотичних стресових чинників середовища.
Ключові слова Григорюк Іван, вчений, біолог, педагог, особистість
Завантажити файл    (завантажень: 90)