Уманський НУС | сьогодні: 27.08.2022

РЕГУЛЯЦІЯ РОСТОВИХ ПРОЦЕСІВ І ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН ОГІРКА ЗА ВИКОРИСТАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ

Автор(и) Шевчук О. А., кандидат біологічних наук, доцент, Вінницький національний аграрний університет
Ходаніцька О. О., кандидат с.-г. наук., старший викладач, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ткачук О. О., кандидат біологічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Матвійчук О.А., кандидат біологічних наук, , Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Поливаний С. В., , асистент кафедри біології, Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського
Рубрика 201 "Агрономія"
рік номер журналу №2,2021
сторінки 3-8 індекс УДК 635.63:631.811.98
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2021-2-3-8 (Лінк)
Аннотація У статті розглянуто особливості ростових процесів і продуктивності рослин огірка за впливу регуляторів росту рослин різнонаправленої дії. Дослідження проводилися на рослинах огірків гібриду Гейм. Здійснено передпосівне замочування насіння водними розчинами етефону (0,25 %) і епіну (1 мг/л), а також обробку рослин у фазу 2-3-х справжніх листків; контрольний зразок – водопровідною водою. У процесі досліджень визначено біометричні показники рослин, площу листкової поверхні, кількість квіток і співвідношення їх статевих форм, насіннєву продуктивність рослин, здійснено фенологічні спостереження. Встановлено, що передпосівне замочування насіння огірків регуляторами росту етефоном і епіном позитивно впливало на ріст і розвиток розсади. При застосуванні препаратів відмічене посилення ростових процесів надземної та підземної частин рослин, якість розсади була значно вищою за контроль. Досліджено, що за дії епіну приріст стебла у висоту збільшувався на 35 % у порівнянні з контролем, а застосування препарату інгібіторного типу етефону призводило до зменшення даного показника на 3 %, але це не призвело до зниження якості розсади. За дії препаратів підвищувалась середня маса надземної частини. Передпосівна обробка насіння огірка регуляторами росту рослин сприяла наростанню листкової поверхні. Встановлено, що за використання регуляторів росту рослин епіну і етефону відбувалося збільшення довжини кореня та підвищувалася його сира маса: за дії етефону дані показники збільшувались на 5 % та 11 % відповідно, а під час застосування епіну – на 4 % та 17 % відповідно у порівняні з контролем. Досліджено, що обробка розсади огірка у фазі 2–х справжніх листків регуляторами росту рослин призводила до значних змін у морфогенезі культури. Під час застосування етефону відбувалося суттєве гальмування росту рослин огірка (довжин головного пагона стебла та бічних пагонів) на 18 % та 16 % відповідно, а обробка епіном підвищувала дані показники на 7 % та 5 % відповідно, у порівнянні з контролем. Встановлено, що за обробки регуляторами росту рослин збільшувалася кількість бічних пагонів, це призводило до підвищення показника площі листкової поверхні. Використання регуляторів росту сприяло збільшенню кількості насінних плодів на одній рослині на 24–34 %. У дослідних рослин підвищувалися кількість насінин з однієї рослини та їх маса: за дії епіну дані показники зростали на 21 % та 22 % відповідно, а обробка етефоном призводила до збільшення – на 25 % та 54 % відповідно, у порівнянні з контролем
Ключові слова регулятори росту рослин, морфогенез, насіннєва продуктивність, біометричні показники, площа листкової поверхні, огірок посівний (Cucumis sativus L.).
Завантажити файл    (завантажень: 99)