Уманський НУС | сьогодні: 01.09.2022

ВПЛИВ ДОЗ І СПІВВІДНОШЕНЬ ДОБРИВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

Автор(и) Господаренко Г.М., доктор с.-г. наук, професор кафедри агрохімії і грунтознавства, Уманський національний університет садівництва, Україна
Черно О.Д., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри агрохімії і грунтознавства, Уманський національний університет садівництва, Україна
Бойко В. П., , , Уманський національний університет садівництва
Стасінєвич О.Ю., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри агрохімії і грунтознавства, Уманський національний університет садівництва, Україна
Рубрика Загальне землеробство
рік 2018 номер журналу №2, 2018
сторінки 76-80 індекс УДК 63311:631.8
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2018-21-76-79 (Лінк)
Аннотація Висвітлено результати досліджень впливу тривалого застосування різних доз і співвідношень добрив на чорноземі опідзоленому у польовій сівозміні в умовах Правобережного Лісостепу України на врожайність і якість зерна пшениці м’якої озимої, попередником якої була соя. З’ясовано, що за рахунок різних доз, співвідношень і видів добрив можна підвищити врожайність культури на 31–96 %. Встановлено, що найвищий вміст білка – 13,5 % та клейковини – 28,4 % забезпечує застосування мінеральних добрив дозою N110P30K40 на 1 га площі сівозміни (група А2 класу групи якості). Зі збільшенням доз фосфорних і калійних добрив удвічі вміст білка і клейковини достовірно не збільшується. На ділянках, де добрив у сівозміні не вносили, зерно відповідало 6-у класу, внесення тільки азотних добрив дозою N150 та їх застосування на фосфорно-калійному фоні забезпечило одержання зерна 2 класу якості. Встановлено, що між масою 1000 зерен і натурою зерна існує слабкий кореляційний зв’язок (r = 0,19), а між масою 1000 зерен і врожайністю – помірний (r = 0,41), між вмістом білка і клейковиною – сильний (r = 0,76 ). За узагальненим показником якості зерно пшениці озимої найкращої якості формується у варіанті досліду з внесенням N150P60K40, а в середньому на 1 га польової сівозміни – N110P60K40.
Ключові слова пшениця озима, мінеральні добрива, врожайність, натура зерна, маса 1000 зерен, білок, клейковина
Завантажити файл    (завантажень: 304)