Уманський НУС | сьогодні: 13.02.2023

Мінливість якісного складу органічної частини лучно-чорноземного ґрунту за різних систем удобрення

Автор(и) Панасенко О.С., кандидат с.-г. наук, викладач кафедри ґрунтознавства, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Усата Р.Ю., , аспірант кафедри ґрунтознавства, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Рубрика Агрохімія
рік 2015 номер журналу №2, 2015
сторінки 3-8 індекс УДК [631.445.41:631.417]:631.8
Індекс DOI
Аннотація Досліджено вміст загального гумусу і якісний склад органічної частини ґрунту, а саме уміст власне гумусових речовин і уміст детриту в лучно-чорноземному ґрунті за різних систем удобрення. На підставі проведених досліджень встановлено, що органо-мінеральна система удобрення сприятливіша для збільшення вмісту загального гумусу в лучно- чорноземному ґрунті. Застосування лише органічних добрив підвищує уміст гумусу переважно у верхньому шарі ґрунту. Мінеральна система удобрення діє на утворення і накопичення загального гумусу дещо гірше, але на більшу глибину. Уміст такого компоненту, як детрит, що є основою для стійкості структурних макроагрегатів чорноземних ґрунтів, за органо-мінеральних систем удобрення має найвищі показники, при чому, чим більша кількість органічних і мінеральних добрив, тим краще показники вмісту детриту у складі органічної частини ґрунту. Це стосується не тільки шару ґрунту 0-10 см , але й усієї досліджуваної товщі ґрунту. Застосування на лучно-чорноземних ґрунтах лише органічних або мінеральних добрив призводить до накопичення власне гумусових речовин і детриту в меншій кількості. Склад різних компонентів органічної частини ґрунту за різного способу удобрення змінюється, що суттєво впливає на багатство елементами мінерального живлення та оструктурення ґрунту, а також на регулювання поживного, водного, повітряного та теплового режимів.
Ключові слова органічна частина ґрунту, лучно-чорноземний ґрунт, система удобрення, гумус, детрит, власне гумусові речовини.
Завантажити файл    (завантажень: 417)