Уманський НУС | сьогодні: 04.10.2021

Вплив мінеральних добрив та зрошення на динаміку ростових процесів рослин сортів пшениці озимої в умовах півдня України

Автор(и) Гамаюнова В.В., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри землеробства, Миколаївський національний аграрний університет, Україна
Берднікова О.Г., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри землеробства Херсонського державного аграрного університету, Херсонський державний аграрний університет
Рубрика Рослинництво
рік 2014 номер журналу №2
сторінки 62-67 індекс УДК
Індекс DOI
Аннотація В статті наведені особливості впливу мінеральних добрив та зрошення на динаміку ростових процесів рослин пшениці озимої сортів Херсонська безоста та Одеська-267 за рахунок зрошення (вологозарядка і вегетаційні поливи) та фону живлення в умовах Півдня України. Абсолютні показники приросту надземної маси рослин – це зовнішні показники продукційних процесів, що відбуваються в них. Значною мірою інтенсивність накопичення рослинами біомаси залежить від умов вирощування. В умовах зро-шення найголовніша роль у формуванні цього показника належить мінеральному живленню рослин. Саме з надземної маси рослини мобілізують вуглеводи, азотисті та інші речовини. Внесення мінеральних добрив позитивно впливало на наростання надземної біомаси рослин, яка збільшувалася залежно з дозою застосування мінерального азоту під пшеницю озиму. Аналогічно наростанню сирої біомаси рослин, накопичувалася і кількість сухих речовин, оскільки цей показник визначають розрахунково, він залежить від вологості рослин у періоди вегетації та виходу їх маси з одиниці площі. Дослідження з визначення продукційних процесів рослин сортів пшениці озимої були спрямовані на вплив досліджуваних факторів – добрив і зрошення на процеси росту й розвитку рослин, їх висоту, накопичення вегетативної біомаси. Спостереження за наростанням площі листкової поверхні рослин, їх лінійної висоти показали, що зазначені показники залежали і змінювалися під впливом досліджуваних факторів та впродовж вегетації культури. Ці продукційні процеси рослин пшениці озимої залежали від фази розвитку, фону живлення та сорту. Дослідження та визначення показали, що мінеральне живлення та зрошення позитивно впливали на динаміку ростових процесів культури пшениці озимої.
Ключові слова пшениця озима, сорти, мінеральне живлення, зрошення, біомаса рослин, площа листків, біометричні показники, продукційні процеси
Завантажити файл    (завантажень: 271)