Уманський НУС | сьогодні: 24.10.2023

Морфогенетичні реакції Lavandula angustifolia Mill. у культурі ізольованих апікальних меристем in vitro

Автор(и) Манушкіна Т.М., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри землеробства, Миколаївський національний аграрний університет, Україна
Рубрика Фізіологія рослин
рік 2014 номер журналу №2
сторінки 95-100 індекс УДК 601.2:576.31:633.812
Індекс DOI
Аннотація Статтю присвячено вивченню морфогенетичних реакцій Lavandula angustifolia Mill. у культурі ізольованих меристем in vitro залежно від генотипу, складу і консистенції живильного середовища, етапу клонального мікро-розмноження. Установлено, що оптимальним для індукції морфогенезу in vitro ізольованих меристем лаванди є тверде живильне середовище Мурасиге і Скуга, доповнене кінетином (1,0 мг/л) і гібереловою кислотою (1,0 мг/л), на якому частота регенерації досягала 90,0-100,0 %. Морфогенетичні потенції ізольованих меристем детерміновані генотипом, що виявляється у значних відмінностях за кількісними показниками основних біометричних параметрів і, як наслідок, у різних коефіцієнтах розмноження: у сорту Синєва – 12,45, у сорту Степова – 10,06, у зразку 337-9 – 8,55, у зразку 310-17 – 7,18. На етапі власне мікророзмноження для лаванди оптимальним є живильне середовище аналогічного складу, причому коефіцієнт розмноження залежить від генотипу і кількості пасажів. Коефіцієнт розмноження зберігався на стабільному рівні у сорту Синєва і зразку 337-9 до 8-го пасажу (7,77-12,45 і 7,60-11,85 відповідно), у сорту Степова до 7-го пасажу (6,19-11,81), у зразку 310-17 до 6-го пасажу (6,14-8,37). Найбільш ефективним для укорінення мікропагонів лаванди є живильне середовище, доповнене 0,5 мг/л ІМК та 0,5 мг/л ІОК, на якому частота ризогенезу складає 85,0-100,0 % та відбувається інтенсивний розвиток кореневої системи. На основі установлених особливостей морфогенезу лаванди у культурі in vitro розроблено біотехнологію клонального мікророзмноження, що базується на забезпеченні оптимальних біометричних параметрів мікророслин.
Ключові слова лаванда, морфогенетичні потенції ізольованих апікальних меристем в культурі in vitro, клональне мікророзмноження
Завантажити файл    (завантажень: 279)