Уманський НУС | сьогодні: 24.10.2023

Фотосинтетична продуктивність кукурудзи при застосуванні гербіциду Трофі 90

Автор(и) Заболотний О.І., кандидат с.-г. наук, викладач кафедри біології, Уманський національний університет садівництва, Україна
Леонтюк І.Б., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри біології, Уманський національний університет садівництва
Заболотна А. В., кандидат с.-г. наук, , Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна
Голодрига О.В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри біології, Уманський національний університет садівництва
Рубрика Фізіологія рослин
рік 2014 номер журналу №2
сторінки 85-90 індекс УДК 633.15:632.954:631.811.98
Індекс DOI
Аннотація Стаття присвячена дослідженню впливу застосування норм гербіциду Трофі 90 на вміст фотосинтетичних пігментів у листках кукурудзи та на показник чистої продуктивності фотосинтезу посівів культури. Встановлено, що норми препарату мають різний вплив на величину досліджуваних показників. Серед варіантів досліду із внесенням різних норм гербіциду найбільш ефективною у плані зростання досліджуваних показників виявилася норма препа- рату 2,5 л/га. У цьому варіанті досліду вміст суми хлорофілів (a+b) перевищував контроль І (без застосування гербіциду і ручних прополювань) на 15–19%, а показник чистої продуктивності фотосинтезу – на 18–22%. Проведення постійних ручних прополювань мало дещо кращу ефективність. Проведений регресійний аналіз виявив тісний кореляційний зв'язок між вмістом суми хлорофілів (a+b) та показником чистої продуктивності фотосинтезу, що описується рівнянням регресії: у = 0,38х + 0,74, де у – вміст суми хлорофілів (a+b) у листках рослин кукурудзи, мг/г сирої речовини; х – чиста продуктивність фотосинтезу, г/м2 за добу.
Ключові слова кукурудза, гербіцид Трофі 90, хлорофіл, каротиноїди, чиста продуктивність фотосинтезу, кореляція
Завантажити файл    (завантажень: 564)