Уманський НУС | сьогодні: 04.10.2021

Вплив поліфункціональних біопрепаратів на мікробіологічні процеси в ризосфері і продуктивність бобових культур

Автор(и) Дідович С.В., кандидат с.-г. наук, Завідувач лабораторією біологічного азоту та фосфору, Інститут сільського господарства Криму НААН України
Горгулько Т.В., , младший научный сотрудник лаборатории биологического азота и фосфор, Інститут сільського господарства Криму НААН України
Кулініч Р.О., , молодший науковий співробітник відділу рільництва, Інститут сільського господарства Криму НААН України
Абдурашітов С.Ф., , науковий співробітник лабораторії біологічного азоту і фосфору, Інститут сільського господарства Криму НААН України
Турина О.Л., кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник відділу рільництва, Інститут сільського господарства Криму НААН України
Дідович О.М., , завідувач лабораторією експериментальних зразків нової техніки, Інститут сільського господарства Криму НААН України
Рубрика Мікробіологія
рік 2014 номер журналу №2
сторінки 14-19 індекс УДК 633.31/37: 631.461
Індекс DOI
Аннотація Стаття присвячена вивченню впливу передпосівної бактеризації насіння поліфункціональними мікроб-ними препаратами на мікробіологічні процеси в ризосфері рослин і насіннєву продуктивність бобових культур при вирощуванні на чорноземі південному, в степовій зоні Криму протягом 2012 - 2014 років. Встановлено, що спрямованість цих процесів залежала від фази розвитку і виду бобового рослини, а також від інтродукції поліфункціональних мікробних инокулятов. Показана можливість інтенсифікації мікробіологічних процесів у ризосферной грунті чорнозему південного на різних етапах онтогенезу рослин сої, гороху, чини і сочевиці при використанні мікробних препаратів поліфункціонального дії на основі гетеротрофних і автотрофних мікроорганізмів. Виявлено, що до кінця вегетації сої та гороху в ризосфері рослин проходив синтез органічної речовини (ко-коефіцієнт мінералізації = 0,4-0,8), у ризосфері рослин чини і сочевиці до кінця вегетації (коефіцієнт мінералізації > 1,0) відбувалася деструкція органічної речовини. Встановлено, що застосування цианоризо-биального консорціуму впливало на індекс олиготорофности і сприяло збагаченню ризосферной грунту орга-механічними речовинами. Активізація мікробіологічної трансформації органічної речовини ризосферной ґрунту відмічена у фазах цвітіння і зрілості бобів сої, до кінця вегетації гороху, в фазах розгалуження і зрілості бобів, чини і сочевиці, але інтенсивність процесу була різною за варіантами бактеризації. Обробка поліфункціональними мікробними препаратами дозволила підвищити врожайність насіння бобових культур на 0,14-0 ,80 т/га (14,7-56,3%) та збір сирого протеїну на 2,5-4,8% в порівнянні з бактеризацией Ризобофітом.
Ключові слова мікробні препарати, мікробіологічні процеси, бобові рослини, насіннєва продуктив-ність, сирий протеїн.
Завантажити файл    (завантажень: 256)