Уманський НУС | сьогодні: 13.02.2023

Вплив строку сівби та густоти рослин на ріст і продуктивність соняшнику

Автор(и) Полторецький С.П., доктор с.-г. наук, професор кафедри рослинництва, Уманський національний університет садівництва, Україна
Рогальський С.В., кандидат с.-г. наук, доцент, Уманський національний університет садівництва
Рубрика Рослинництво
рік 2015 номер журналу №2, 2015
сторінки 70-73 індекс УДК 633.85.631.547
Індекс DOI
Аннотація З появою у виробництві нових гібридів соняшнику значної актуальності набуває встановлення для них оптимальних параметрів основних агротехнічних прийомів вирощування, зокрема густоти рослин при різних строках сівби. Аналіз літературних джерел свідчить, що з цією метою нові гібриди, занесені до Державного реєстру сортів рослин України, в умовах правобережного Лісостепу не досліджували, хоча вони різняться тривалістю вегетаційного періоду, морфотипом, реакцією на агротехнічні заходи, стійкістю до хвороб і посухи. Тому метою досліджень передбачалося вивчення цих питань. Дослідження проводилися протягом 2012-2014 рр. У польовій сівозміні кафедри рослинництва. Двухфактор- ной польовий досвід передбачав вивчення: строку сівби залежно від температури ґрунту на глибині загортання насіння − відповідно 6-8° С (контроль), 10-12 і 14-16°С і густоти рослин – 40, (контроль), 60 і 80 тис. шт./га. В результаті проведених досліджень встановлено, що збільшення густоти рослин від 40 до 60 тис. шт./га, а також перенесення строків сівби у другій декаді квітня на другу декаду травня сприяє суттєвій активізації ростових процесів. Оптимальним для формування високого рівня врожайності виявився ранній строк сівби, коли на глибині загортання насіння температура ґрунту становила 6-8°С, що забезпечує одержання врожаю насіння більше 2,0 т/га.
Ключові слова соняшник, строк сівби, густота рослин, ріст, врожайність
Завантажити файл    (завантажень: 349)