Уманський НУС | сьогодні: 23.09.2021

ВПЛИВ АГРОЗАХОДІВ НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ

Автор(и) Полторецький С.П., доктор с.-г. наук, професор кафедри рослинництва, Уманський національний університет садівництва, Україна
Білоножко В.Я., доктор сільськогосподарських наук, професор, , Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Блащук М. І., кандидат с.-г. наук, директор Черкаська ДСГДС, ННЦ “Інститут землеробства” НААН
Яценко А. О., доктор с.-г. наук, професор кафедри рослинництва, Уманський національний університет садівництва
Рубрика Рослинництво
рік 2017 номер журналу №2,2017
сторінки 33-36 індекс УДК 631.5:633.111(049.3)
Індекс DOI
Аннотація Метою досліджень було оцінити реакцію сортів пшениці ярої на норми мінеральних добрив і строки сівби в умовах нестійкого зволоження центральної частини Правобережного Лісостепу. Польовий, лабораторний і статистичний методи досліджень. Вперше в умовах нестійкого зволоження правобережного Лісостепу України встановлено залежність формування агрофітоценозу та продуктивності пшениці ярої від норми внесених добрив та строку сівби, а також визначено вплив досліджуваних чинників на формування якості зерна. Перевагу слід надавати середньостиглим сортам пшениці ярої, вирощуючи їх на високих фонах мінерального живлення з сівбою в третій декаді березня. З перенесенням строку сівби від оптимально раннього (27 березня) до пізнього (27 квітня) ріст і розвиток рослин усіх досліджуваних сортів, а також оптимальне використання запасів ґрунтової вологи погіршуються. Зменшення такої негативної дії можливе за рахунок оптимізації умов мінерального живлення.
Ключові слова пшениця яра, строк сівби, норма добрива, врожайність, якість зерна
Завантажити файл    (завантажень: 213)