Уманський НУС | сьогодні: 30.09.2021

№2,2017, 2017

1 Свиридов А. М.
Колос М. О.
Свиридова Л. А.
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПРОВІДНИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ
УДК: 631.51:[632.51:633.1](477), стор. 115-119, завантажень (201)
2 Осокіна Н.М.
Господаренко Г.М.
Герасимчук О.П.
Матвієнко Н. П.
ВПЛИВ РЕЖИМІВ ЖИВЛЕННЯ НА БОРОШНОМЕЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ СОРТУ ПОДОЛЯНКА
УДК: 631.81:664.71-11:631.526.3, стор. 110-115, завантажень (250)
3 Господаренко Г.М.
Любич В.В.
Полянецька І.О.
Новіков В. В.
ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ ІЗ БОРОШНА ПШЕНИЦЬ РІЗНИХ СОРТІВ І ЛІНІЙ
УДК: 664.68+664.641.12:631.526.3, стор. 102-110, завантажень (180)
4 Бровді А. А.
Поліщук В.В.
Величко Ю.А.
БОТАНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ВИРОЩУВАННЯ ІНТРОДУКОВАНИХ СОРТІВ ТРОЯНД КОЛЕКЦІЇ КАФЕДРИ САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА УМАНСЬКОГО НУС
УДК: 582.711.712:631.51(477.46), стор. 97-102, завантажень (471)
5 Діденко І.А. УРОЖАЙНІСТЬ СЕЛЕРИ ЧЕРЕШКОВОЇ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ ФОРМ ГІДРОГЕЛЮ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
УДК: 631.559:635.53 (477.46), стор. 94-97, завантажень (250)
6 Копилов Є. П.
Кислинська А. С.
ФОРМУВАННЯ МІКОЦЕНОЗУ КОРЕНЕВОЇ ЗОНИ ГРЕЧКИ ПОСІВНОЇ ЗА ДІЇ САПРОТРОФНОГО ГРИБА CHAETOMIUM COCHLIODES
УДК: 579.264:631.461:633.12, стор. 90-94, завантажень (190)
7 Кононенко С. І.
Шемякін М.В.
Удовенко І. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК КАРТОГРАФІЇ
УДК: , стор. 85-90, завантажень (272)
8 Мельник О.В.
Токар А.Ю.
Дрозд О.О.
Бойчева Н. П.
Жмуденко Ю. М.
ВИХІД СОКУ З ЯБЛУК, ОБРОБЛЕНИХ ІНГІБІТОРОМ ЕТИЛЕНУ ПІСЛЯ ЗБИРАННЯ, ПІД ЧАС ХОЛОДИЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ
УДК: 664.86:66.097.8:547.313.2:664.8.037, стор. 80-85, завантажень (422)
9 Тарнавська К. П. БІОХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ОРГАНОЛЕПТИЧНА ОЦІНКА ПЛОДІВ КЛОНІВ ДЖОНАГОЛДА УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ В УМОВАХ ПОДІЛЛЯ
УДК: 634.11:631.526.32, стор. 76-80, завантажень (336)
10 Полуніна О. В.
Майборода В. П.
ДВОПРОВІДНИКОВІ САДЖАНЦІ В ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПЛОДІВ ЯБЛУНІ
УДК: 631.674.6:634.11, стор. 72-76, завантажень (488)
11 Мельник О.В.
Кравцова Я. О.
ОСВІТЛЕНІСТЬ КРОНИ В НАСАДЖЕННЯХ ЯБЛУНІ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКУ ОБРІЗУВАННЯ
УДК: 634.11:631.542(477.4), стор. 67-72, завантажень (283)
12 Рябовол Я.С.
Рябовол Л.О.
РЕГУЛЯТОРНА МОДИФІКАЦІЯ ЖИВИЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ РИЗОГЕНЕЗУ РОСЛИН ЖИТА ОЗИМОГО В КУЛЬТУРІ IN VITRO
УДК: 631.527.581.143:633.14, стор. 64-67, завантажень (274)
13 Новак Ж. М.
Полянецька І.О.
Коцюба С. П.
Діордієва І. П.
КРУПНІСТЬ НАСІННЯ СОРТОЗРАЗКІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО КОЛЕКЦІЇ УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА
УДК: 631.526.3:633.16(477), стор. 60-63, завантажень (212)
14 Новак А.В. АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ 2016-2017 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РОКУ (ЗА ДАНИМИ МЕТЕОСТАНЦІЇ УМАНЬ)
УДК: 551.5:477.46, стор. 57-60, завантажень (1066)
15 Єрмакова Л. М.
Пророченко Т. І.
СТРУКТУРА ВРОЖАЮ РІПАКУ ЯРОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ШИРИНИ МІЖРЯДЬ ТА НОРМИ ВИСІВУ НАСІННЯ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
УДК: 633.85:631.5, стор. 53-57, завантажень (191)
16 Демидась Г.І.
Пророченко С. С.
ВИЗНАЧЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ ЛЮЦЕРНО-ЗЛАКОВОГО ТРАВОСТОЮ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДОВОГО СКЛАДУ ТА РІВНЯ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
УДК: 633.2:631.5/.8, стор. 51-53, завантажень (321)
17 Грищук П. І. ВПЛИВ ЩІЛЬНОСТІ АГРОЦЕНОЗУ ГОРОХУ ПОСІВНОГО НА ЙОГО ЗЕРНОВУ ПРОДУКТИВНІСТЬ
УДК: 631.962.2:581.55:633.35.003.13, стор. 48-51, завантажень (196)
18 М’ялковський Р.О.
Безвіконний П.В.
Кравченко В.С.
ФОРМУВАННЯ ФОТОСИНТЕТИЧНОГО АПАРАТУ СОРТІВ КАРТОПЛІ РІЗНОЇ ГРУПИ СТИГЛОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕОГРАФІЧНОГО РОЗМІЩЕННЯ НАПРЯМКУ РЯДКІВ
УДК: 635.21:631.526.3:581.132:631.543.1, стор. 43-48, завантажень (236)
19 Разанов С. Ф.
Кравченко В.С.
Ткачук О. П.
Овчарук В. В.
ОЦІНЮВАННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ БОБОВИХ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ, ВИРОЩЕНИХ В УМОВАХ ЗАБРУДНЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ
УДК: 632.15:633.31/.37, стор. 40-43, завантажень (222)
20 Кабанець В. М. ФОРМУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОСІВІВ РОСЛИН КОНОПЕЛЬ СОРТУ ГЛЯНА ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ
УДК: 633.522:57:631.52, стор. 36-40, завантажень (203)
21 Полторецький С.П.
Білоножко В.Я.
Блащук М. І.
Яценко А. О.
ВПЛИВ АГРОЗАХОДІВ НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ
УДК: 631.5:633.111(049.3), стор. 33-36, завантажень (217)
22 Колесніков М. О.
Євстафієва К. С.
ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТУ СТИМПО НА ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ
УДК: 631.811.9; 559.2; 633.111.1, стор. 29-33, завантажень (314)
23 Євстафієва К. С.
Колесніков М. О.
ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ РЕГОПЛАНТ НА ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ РІЗНОЯКІСНОГО ЗАСОЛЕННЯ
УДК: 631.811.98; 581.142;633.111.1, стор. 25-29, завантажень (407)
24 Доронін В. А.
Кравченко Ю. А.
Дрига В. В.
Доронін В. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ МІСКАНТУСУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЯКОСТІ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ
УДК: 633.63: 631. 531.12, стор. 19-25, завантажень (221)
25 Вересенко О. М.
Левченко Т. М.
Байдюк Т. О.
СОРТИ КОРМОВОГО ЛЮПИНУ СЕЛЕКЦІЇ ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН» ТА ОКРЕМІ ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ВИРОЩУВАННЯ
УДК: 633.367:631.527:632.954, стор. 14-19, завантажень (299)
26 Швачунова І. С. ВПЛИВ ФУНГІЦИДІВ НА РОЗВИТОК ХВОРОБ ЯБЛУНІ У СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
УДК: 632.952:[632.1/.4:634.11](477.52/.6), стор. 11-14, завантажень (252)
27 Ниска І. М.
Петренкова В. П.
ДЖЕРЕЛА СТІЙКОСТІ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ДО ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ У ПОЄДНАННІ З ЦІННИМИ ГОСПОДАРСЬКИМИ ОЗНАКАМИ
УДК: 633. 16: 631. 527: 632. 9, стор. 7-11, завантажень (275)
28 Балабак О.А. СИСТЕМА ЗАХИСТУ ФУНДУКА ВІД ШКІДНИКІВ ТА ХВОРОБ
УДК: 632.93:634.54, стор. 3-7, завантажень (1905)