Уманський НУС | сьогодні: 25.04.2024

Рябовол Людмила Олегівна

Рябовол Людмила Олегівна

Місце роботи
Уманський національний університет садівництва, Україна

Наукове звання
доктор с.-г. наук, професор

Посада
професор кафедри генетики, селекції рослин та біотехнологій

Статті

#PDFНазва статтіЖурнал
1 Створення вихідного галоїдного та гомо диплоїдного матеріалу буряка цукрового з використанням гіногенетичної стимуляції №1-2, 2012, 2012
2 СТВОРЕННЯ НОВИХ СЕЛЕКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗА ГІБРИДИЗАЦІЇ ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНО ВІДДАЛЕНИХ СОРТІВ №2, 2016, 2016
3 ЗМІНА АРХІТЕКТОНІКИ КОЛОСУ, ЯК ОДИН З ЧИННИКІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЖИТА ОЗИМОГО №1, 2016, 2016
4 МОРФОГЕНЕЗ СОЛЕСТІЙКИХ КЛІТИННИХ ЛІНІЙ РИЖІЮ ЯРОГО №2, 2019, 2019
5 ВПЛИВ МОРФОТИПУ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ФОТОСИНТЕЗУ СТВОРЕНИХ ЗРАЗКІВ ЖИТА ОЗИМОГО №1, 2020, 2020
6 РЕГУЛЯТОРНА МОДИФІКАЦІЯ ЖИВИЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ РИЗОГЕНЕЗУ РОСЛИН ЖИТА ОЗИМОГО В КУЛЬТУРІ IN VITRO №2,2017, 2017