Уманський НУС | сьогодні: 25.04.2024

ЗМІНА АРХІТЕКТОНІКИ КОЛОСУ, ЯК ОДИН З ЧИННИКІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЖИТА ОЗИМОГО

Автор(и) Рябовол Я.С., кандидат с.-г. наук, викладач кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології, Уманський національний університет садівництва
Рябовол Л.О., доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри генетики, селекції рослин та біотехнологій, Уманський національний університет садівництва, Україна
Рубрика Селекція
рік 2016 номер журналу №1, 2016
сторінки 69-72 індекс УДК УДК 631.527.581.143:633.14
Індекс DOI
Аннотація Зміна архітектоніки рослин сприяє оптимізації оптико-біологічної структури посіву та забезпеченню формування нових морфологічних особливостей рослин, спрямованих на підвищення врожайності культури. У статті теоретично обґрунтовано доцільність зміни архітектоніки колосу рослин жита озимого з метою підвищення продуктивності культури. Доведено, що багатоколосість є одним із можливих шляхів підвищення продуктивності рослин. Гілкування стрижня колосу дає можливість збільшити кількість колосків у суцвітті, а відповідно квіток і насіння на рослині. Показано результати моніторингу культурної популяції рослин жита озимого в результаті чого було виділено зразки, з гіллястою структурою колосу. Багатоколосу форму отримано при створенні кандидатів у закріплювачі стерильності жита шляхом гібридизації вітчизняних сортів та ліній з іноземними гібридами. Виділений зразок 19-5 проаналізовано за основними фенотиповими показниками. У результаті досліджень встановлено, що виділена багатоколоса форма має низку господарсько-цінних ознак, за основними з яких перевищує показники сорту-стандарту Хлібне. Зразок 19-5 доцільно використовувати в селекційних дослідженнях в якості донора багатоколосості, короткостебловості, збільшення довжини колосу, кількості зерен у колосі та маси зерна з колосу і, відповідно, з рослини.
Ключові слова жито озиме, архітектоніка колосу, багатоколосість, донор, вихідний матеріал.
Завантажити файл    (завантажень: 465)