Уманський НУС | сьогодні: 02.09.2022

ДОСВІД І НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор(и) Бомба М.Я., доктор с.-г. наук, професор, Львівський інститут економіки і туризму
Бомба М.І., канд. с.-г. наук, , Львівський національний аграрний університет
Рубрика Загальне землеробство
рік 2018 номер журналу №1, 2018
сторінки 3-8 індекс УДК 631.51:631.58:631.83:632:632.15
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2018-1-3-8 (Лінк)
Аннотація У статті наведено результати досліджень вітчизняних та зарубіжних учених з розвитку біологічного землеробства, а також висвітлено умови його ефективного застосування на прикладі особистого доробку автора в цій царині знань. Акцентується увага на тому, що, очевидно, значна частина господарств ще досить тривалий період часу буде розвиватися інтенсивно, спеціалізуватися на вирощуванні високоприбуткових культур і застосовуватиме в значних обсягах засоби хімізації. Інша – вестиме біологічне землеробство. Особлива увага звертається на взаємозв’язок головних ланок системи землеробства: структури земельних угідь, сівозмін, ґрунтозахисного обробітку грунту і захисту рослин. Чільне місце відводиться бобовим і сидеральним культурам і соломі як альтернативному джерелу збереження та відтворення родючості грунтів.
Ключові слова біологічне землеробство, сівозміни, удобрення, обробіток грунту, захист рослин
Завантажити файл    (завантажень: 243)