Уманський НУС | сьогодні: 28.08.2022

ЗМІНА ЗАБУР’ЯНЕНОСТІ СІВОЗМІНИ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ І УДОБРЕННЯ

Автор(и) Павліченко А. А., , , Білоцерківський національний аграрний університет
Рубрика Загальне землеробство
рік 2018 номер журналу №1, 2018
сторінки 29-32 індекс УДК 631.51/.582:631.8:633/635
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2018-1-29-32 (Лінк)
Аннотація Cтаття присвячена встановленню оптимальної системи обробітку грунту для контролювання чисельності бур’янистих рослин і визначенню потенційної забур’яненості ріллі. Дослідженнями встановлено, що за всіх варіантів обробітку ґрунту спостерігається зниження потенційної і актуальної забур’яненості ріллі протягом двох ротацій сівозміни, що свідчить про високу культуру землеробства в досліді. Найвища кількість сирої маси бур’янів була зафіксована за постійного обробітку ґрунту плоскорізом. За диференційованого і тривалого мілкого обробітку цей показник виявився вищим, порівняно з контролем, в перший рік проведення досліду, а в останній – спостерігалася зворотна закономірність. Сира маса однієї сегетальної рослини є найвищою за систематичного безполицевого обробітку, а за диференційованого і тривалого мілкого обробітку вона була на рівні контролю. Визначальним фактором, від якого насамперед залежить забур'яненість посівів сільськогосподарських культур у період їх вегетації, є освітленість поверхні ґрунту на полі. Остання визначається особливостями морфології рослин культури, їх розвитком і способом сівби.
Ключові слова сівозміна, бур’яни, способи обробітку грунту, дози добрив
Завантажити файл    (завантажень: 237)