Уманський НУС | сьогодні: 24.04.2024

№1, 2024, 2024

1 А. О. Шевченко
С. В. Прасол
Б. В. Михайлов
І. Г. Бабанов
О. І. Бабанова
ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ ОБРОБКИ ХАРЧОВОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ В СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ, УСТАНОВКАХ ТА ПРИСТРОЯХ
DOI: 10.32782/2310-0478-2024-1-82-88
УДК: 001.891.53:663.911/.913: 664.84: 635.652, стор. 82-88, завантажень ()
2 А. Ю. Токар
І. В. Гайдай
О. М. Литовченко
В. І. Войцехівський
В. Д. Каричковський
ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ НЕКРІПЛЕНИХ ВИНОМАТЕРІАЛІВ З ГРУШ, ВИШЕНЬ, ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ І АГРУСУ ЗА КРАФТОВИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ
DOI: 10.32782/2310-0478-2024-1-70-81
УДК: 663.3, стор. 70-81, завантажень ()
3 І. І. Миколайко ЗБЕРІГАННЯ НАСІННЯ ГІРЧИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ ТА СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
DOI: 10.32782/2310-0478-2024-1-65-69
УДК: 633.852:631.524, стор. 65-69, завантажень ()
4 А. Г. Благополучна
Ляховська Н. О.
ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ПЛОДІВ ОЖИНИ ЗА ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ХІТОЗАНОМ
DOI: 10.32782/2310-0478-2024-1-60-64
УДК: 664.8.037.1, стор. 60-64, завантажень ()
5 І. В. Шукель
Л. В. Глоговський
СТАН ПІДЛІСКУ ТА ПРИРОДНОГО ПОНОВЛЕННЯ В РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИХ ЛІСАХ МІСТА ЛЬВОВА
DOI: 10.32782/2310-0478-2024-1-53-59
УДК: 630.*231: 630*17: 582.475.4, стор. 53-59, завантажень ()
6 О. М. Осьмачко
О. М. Бакуменко
Т. І. Мельник
А. В. Мельник
Л. В. Крючко
РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ПЛАНУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПОСТІЙНОГО ДЕКОРАТИВНОГО РОЗСАДНИКА В УМОВАХ ФІЛІЇ «ЛЕБЕДИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»
DOI: 10.32782/2310-0478-2024-1-45-52
УДК: 630*232.32:712.4(477), стор. 45-52, завантажень ()
7 А. В. Штірбу АГРОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИНОГРАДУ ПРИ РІЗНИХ ПАРАМЕТРАХ ЩІЛЬНОСТІ НАСАДЖЕНЬ
DOI: 10.32782/2310-0478-2024-1-40-44
УДК: 634.8.044, стор. 40-44, завантажень ()
8 І. В. Пліско
К. Ю. Романчук
К. М. Куцова
ВПЛИВ ПРОСТОРОВОЇ НЕОДНОРІДНОСТІ АГРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТІВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
DOI: 10.32782/2310-0478-2024-1-31-39
УДК: 631.43:631.559, стор. 31-39, завантажень ()
9 Паламарчук І. І. ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ НА УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНА ГОРОХУ ОВОЧЕВОГО ЗА ОРГАНІЧНОГО ВИРОЩУВАННЯ
DOI: 10.32782/2310-0478-2024-1-24-30
УДК: 631.165:633.35:631.147, стор. 24-30, завантажень ()
10 Б. В. Дзюбецький
Н. В. Пазюк
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОДУКТИВНОСТІ САМОЗАПИЛЕНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ ЗАРОДКОВОЇ ПЛАЗМИ BSSS ЗА ВПЛИВУ ГУСТОТИ СТЕБЛОСТОЮ РОСЛИН І ПОГОДНИХ УМОВ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
DOI: 10.32782/2310-0478-2024-1-18-23
УДК: 633.15:631.526.322:581.14(477.63), стор. 18-23, завантажень ()
11 О. О. Бурковецький СВІТОВЕ ВИРОБНИЦТВО Й СОРТОВІ РЕСУРСИ ДИНІ ЗВИЧАЙНОЇ (CUCUMIS MELO L.) В УКРАЇНІ
DOI: 10.32782/2310-0478-2024-1-12-17
УДК: 635.611: 631.526.3 (477):338.3, стор. 12-17, завантажень ()
12 І. М. Бобось
О. О. Комар
НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ ВІГНИ СПАРЖЕВОЇ (VІGNА UNGUІCULАTА (L.) WАLP. SUBSP. SЕSQUІPЕDАLІS (L.) VЕRD.)
DOI: 10.32782/2310-0478-2024-1-5-11
УДК: 635.654:631.526.3:338.312, стор. 5-11, завантажень ()