Уманський НУС | сьогодні: 24.04.2024

ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ НА УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНА ГОРОХУ ОВОЧЕВОГО ЗА ОРГАНІЧНОГО ВИРОЩУВАННЯ

Автор(и) Паламарчук І. І., канд. с.-г. наук, , Вінницький національний аграрний університет
Рубрика 201 "Агрономія"
рік 2024 номер журналу №1, 2024
сторінки 24-30 індекс УДК 631.165:633.35:631.147
Індекс DOI 10.32782/2310-0478-2024-1-24-30 (Лінк)
Аннотація Дослідженнями виявлено вплив строків сівби насіння гороху овочевого на ріст, розвиток та врожайність рослин. Найбільш оптимальним за даними досліджень виявився строк сівби друга декада березня. Кількість листків за даного строку сівби складала – 12,8 шт/рослину (фаза бутонізації), що на 0,8 шт/рослину більше відносно контрольного варіанту. Висота рослин склала 49,2 см, що на 3,0 см більше за контроль. У фази цвітіння та наливу зерна найбільшу кількість листків та висоту рослин відмічено за сівби у другу декаду березня, де приріст відносно контролю склав 0,5 і 2,0 шт/рослину та 3,4 і 7,6 см. Збільшення даних показників було на рівні 3,0 і 11,7% та 6,0 і 11,5% більше відносно показників контрольного варіанту. Найменшу кількість листків та висоту рослин відмічено за сівби у другу декаду квітня по усіх фазах росту та розвитку рослин гороху овочевого. Фенологічні спостереження показали, що строки сівби впливають на тривалість міжфазних періодів гороху овочевого. Так, період, «сходи – цвітіння» тривалішим був за строку сівби ІІ декада березня, що відповідно на 2 доби триваліший відносно контрольного варіанту та на 11 діб – порівняно з більш пізнім строком сівби (ІІ декада квітня). Довший вегетаційний період був за сівби у ІІ декаді березня і становив 51 добу, що на 9 діб триваліший від строку сівби ІІ декада квітня. За сівби у ІІ декаді березня кількість бобів на одній рослині становила 8,5 шт, що на 0,6 шт більше строку сівби ІІІ декада березня (контроль). Приріст кількості насінин за строку сівби ІІ декада березня становила 7,0 шт./рослину, маси зерна становив – 1,7 шт./рослину, а приріст маси 1000 насінин 15,0 г. Строк сівби ІІ декада березня забезпечив найбільшу врожайність гороху овочевого де приріст відносно контролю склав 1,4 т/га.
Ключові слова
Завантажити файл    (завантажень: 0)