Уманський НУС | сьогодні: 24.04.2024

ЗБЕРІГАННЯ НАСІННЯ ГІРЧИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ ТА СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

Автор(и) І. І. Миколайко, , кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та здоров’я людини, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (м. Умань, Україна)
Рубрика 181 "Харчові технології"
рік 2024 номер журналу №1, 2024
сторінки 65-69 індекс УДК 633.852:631.524
Індекс DOI 10.32782/2310-0478-2024-1-65-69 (Лінк)
Аннотація Проаналізовано вплив терміну зберігання насіння гірчиці в герметичній тарі на його якість залежно від температури повітря 18–20°С і 5–6°С та сортових особливостей. З’ясовано, що в середньому за сортами при зберіганні насіння упродовж одного року як за температури повітря 18–20°С, так і за 5–6°С, енергія проростання та схожість його не знижувалися і були такими як в контролі – до закладання досліду. За зберігання упродовж двох та трьох років за температури повітря 18–20°С енергія та схожість насіння достовірно знизилися, порівняно з контролем, причому інтенсивніше знижувалася енергія проростання, ніж схожість. За три роки зберігання енергія проростання зменшилася на 8%, схожість – на 5%. Водночас за зберігання насіння гірчиці за температури повітря 5–6°С його якість – енергія проростання і схожість не втрачалися упродовж трьох років, а спостерігалася лише тенденція їх зменшення. Аналіз якості насіння за зберігання при температурі 18–20 та 5–6°С залежно від сортових особливостей виявлено, що упродовж першого року достовірного зниження енергії проростання не виявлено усіх сортів, спостерігалася лише тенденція зменшення показника за зберігання при температурі 18–20°С. За зберігання при температурі повітря 18–20°С на третій рік енергія проростання достовірно зменшилася по всіх сортах. Найбільше зниження (на 9%) цього показника порівняно з контролем було в насіння сорту Царівна Півночі, Аріадна та Підпечерецька, найменше (на 7%) – в сорту Ослава. Тривале зберігання насіння гірчиці доцільно проводити за понижених температур. Встановлено, що найбільший вплив на енергію проростання та схожість насіння гірчиці мав фактор «умови зберігання», відповідно – 51,2% та 42,7% та «термін зберігання», відповідно – 20,1% та 23,9%. Значним був вплив взаємодії факторів «умови зберігання – термін зберігання», який становив для енергії проростання 14,2%, схожості – 14,0%. Вплив інших факторів та їх взаємодія були незначними.
Ключові слова сорт, якість насіння, енергія проростання, схожість, термін зберігання
Завантажити файл    (завантажень: 0)