Уманський НУС | сьогодні: 09.09.2022

СЕЗОННА ДИНАМІКА ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ЗА УМОВ РІЗНИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА

Автор(и) Дегтярьов В. В., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри ґрунтознавства, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Дегтярьов Ю. В., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри ґрунтознавства, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Рєзнік С. В., , , Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Рубрика 201 "Агрономія"
рік 2020 номер журналу №1, 2020
сторінки 11-16 індекс УДК 631.437.31:631.445.4
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2020-1-11-16 (Лінк)
Аннотація Вивчено вплив різних систем землеробства на комплекс електрофізичних (електропровідність, загальна мінералізація, солоність) та кислотно-лужних показників (рН водний, рН сольовий, гідролітична кислотність) чорноземів типових глибоких середньосуглинкових на лесах протягом пори року (весна, літо, осінь). Встановлено, що електрофізичні показники чорнозему типового суттєво змінюються залежно від глибини, пори року і системи землеробства. Так, найвища електропровідність у всіх варіантах спостерігається навесні, а найменша – влітку, що безпосередньо зумовлено характером впливу мінеральних (NPK) і органічних (сидерат і компост) добрив, а також трав’янистою рослинністю у варіанті перелогу. Внесення органічних добрив у вигляді компосту та сидерату сприяє кращій іонізації ґрунту, а використання інтенсивної системи землеробства спричиняє зниження рівня показників електропровідності. Проведений кореляційний аналіз свідчить про сильний позитивний зв’язок електрофізичних показників із показником рН водного і сольового та помірний негативний – із гідролітичною кислотністю.
Ключові слова чорнозем типовий, електрофізичні показники, суспензія
Завантажити файл    (завантажень: 244)