Уманський НУС | сьогодні: 27.10.2023

ОЦІНКА ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО УКІСНОГО ТА ЗЕРНОУКІСНОГО НАПРЯМУ ВИКОРИСТАННЯ

Автор(и) Тромсюк В. Д., , науковий співробітник відділу селекції кормових, зернових колосових та технічних культур, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України
О. В. Бондаренко, , аспірант відділу селекції кормових, зернових колосових та технічних культур, Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України, Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України, Україна
Рубрика 201 "Агрономія"
рік 2023 номер журналу №1, 2023
сторінки 33-39 індекс УДК 633.11+633.14:631.559.2
Індекс DOI 10.32782/2310-0478-2023-1-33-39 (Лінк)
Аннотація Тритикале озиме має значний потенціал для забезпечення високої кормової та зернової продуктивності, проте для досягнення оптимальних результатів важливе подальше селекційне покращення сортів із цих напрямків. Важливим при цьому є наявність відповідного вихідного матеріалу. Дослідження проводили в 2021–2022 рр. у відділі селекції кормових, зернових колосових та технічних культур Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН. Вихідним матеріалом для досліджень слугували 34 колекційні зразки тритикале озимого різного еколого-географічного походження, отримані з Національного центру генетичних ресурсів рослин України. За результатами досліджень визначено, що гідротермічні умови 2021 і 2022 вегетаційних років мали істотний вплив на кормову та зернову продуктивність досліджуваних зразків тритикале озимого. Оптимальні погодні умови формування високої врожайності тритикале – це помірні температури та достатня кількість опадів. Кращі гідротермічні умови 2021 р. сприяли підвищенню кормової та зернової продуктивності більшості зразків. За результатами досліджень зразків тритикале озимого встановлено, що в середньому за 2021–2022 рр. збір сухої речовини тритикале озимого ранньостиглих зразків варіював від 0,66 до 0,94 кг/м2; середньостиглих – 0,65–0,85 кг/м2 і пізньостиглих – 0,57–0,97 кг/м2. Сприятливіші умови 2021 р., а саме достатня кількість опадів у весняний період, зумовили кращий розвиток рослин і відповідно збір сухої речовини в середньому за всіма зразками на 45,1% вище, аніж за 2022 р. Виділено зразки тритикале озимого, що можуть бути використані донорами ознак для підвищення кормової продуктивності: ранньостиглі (NTH 1933 та NTH 3476), середньостиглі (Павлодарський, АД 256, Маяк, Десятинне, Borislav та Ярослава), пізньостиглі (Бужанське, Сибирский, Союз та Ураган); зернової продуктивності: Парус, Maestro, АД 256, Божич, Обрій миронівський, Бета, Ярослава, Бард, Сибирский, Salto та Ураган.
Ключові слова
Завантажити файл    (завантажень: 24)