Уманський НУС | сьогодні: 24.10.2023

РІВЕНЬ КОРЕЛЯЦІЙ МІЖ СЕЛЕКЦІЙНИМИ ОЗНАКАМИ У КОЛЕКЦІЙНИХ ГЕНОТИПІВ F1 КАВУНА

Автор(и) Сергієнко О. В., доктор сільськогосподарських наук за спеціальністю – селекція і насінництво, старший науковий співробітник, учений секретар, Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України (сел. Селекційне, Україна)
Ліннік З. П., , молодший науковий співробітник лабораторії селекції пасльонових і гарбузових культур, Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України (сел. Селекційне, Україна)
Рубрика 201 "Агрономія"
рік 2022 номер журналу №2, 2022
сторінки 32-36 індекс УДК 635.615:631.527
Індекс DOI 10.32782/2310-0478-2022-2-32-36 (Лінк)
Аннотація Метою дослідження було встановлення взаємозв’язків між основними цінними селекційними ознаками: тривалістю вегетаційного періоду, продуктивними показниками, стійкістю до хвороб та якістю продукції, для подальшого обрання стратегії селекційного поліпшення генотипів. Аналізували 17 колекційних зразків F1 кавуна за використання загальнонаукових, вимірювально-вагових, хімічних та статистичних методів. Проведено вивчення принципів формування кореляційних плеяд у колекційних гібридів F1 кавуна за трьома роками досліджень (2018–2020 рр.). Встановлено, що ознаки складових вегетаційного періоду, зазвичай, формують окремі скупчення-групи з невеликими винятками залежності від умов року. Ознаки стійкості до хвороб розташовуються відокремлено від інших зі слабким зв’язком щодо ознак утворення стебла – зав’язування плодів, сходи – утворення стебла та середня маса товарного плоду генотипів F1, із сильним взаємозв’язком одна із одною впродовж усіх років досліджень. Ознака вмісту сухої розчинної речовини також розташовується відокремлено від інших зі слабким зв’язком щодо ознак загальна урожайність та товарна продуктивність у генотипів F1 відповідно за роками досліджень. Слід відмітити дрейфування ознаки товарність із плеяди складових вегетаційного періоду (2018 р.) до плеяди урожайності колекційних генотипів F1 у 2019 та 2020 рр. У той же час стійкість до хвороб знаходиться відокремлено за усіма роками досліджень, як і вміст сухої розчинної речовини у плодах. Добір батьківських пар для гібридизації за селекції кавуна є одним із найважливіших і, водночас, найскладнішим етапом селекції. Вивчення кореляцій дозволяє встановити цінні зв’язки, а також прогнозувати ефективність доборів в окремих комбінаціях за ознакою, що досліджується.
Ключові слова кавун, селекція, колекція, зразок, гібрид F1, селекційна ознака, взаємозв’язок, кореляційна плеяда
Завантажити файл    (завантажень: 83)