Уманський НУС | сьогодні: 24.10.2023

АНАЛІЗ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ І ГОСПОДАРСЬКИХ ПОКАЗНИКІВ РОСЛИН ГРЕЧКИ В ЗОНІ ПІВДЕННОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Автор(и) Тригуб О. В., кандидат сільськогосподарських наук, науковий співробітник, старший науковий співробітник, Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва імені В. Я . Юр'єва Національної академії аграрних наук України (с. Устимівка, Україна)
Ляшенко В. В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри рослинництва, Полтавський державний аграрний університет (м. Полтава, Україна)
Куценко О. М., кандидат сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри рослинництва, Полтавський державний аграрний університет (м. Полтава, Україна)
Бараболя О. В., канд. с.-г. наук, доцент, , Полтавська державна аграрна академія
Короткова І. В., кандидат хімічних наук, доцент, професор кафедри біотехнології та хімії, Полтавський державний аграрний університет (м. Полтава, Україна)
Ляшенко К. В., , здобувач вищої освіти ступеня «Магістр», Полтавський державний аграрний університет (м. Полтава, Україна)
Рубрика 201 "Агрономія"
рік 2022 номер журналу №2, 2022
сторінки 37-44 індекс УДК 633.12:631.526.3(477:292.485)
Індекс DOI 10.32782/2310-0478-2022-2-37-44 (Лінк)
Аннотація Стаття присвячена добору сортів гречки, що здатні забезпечити збільшення виробництва зернової продукції гречки в умовах південного Лісостепу України з урахуванням їх біологічних і технологічних показників. Дослідження виконано впродовж 2020–2021 років у польових і лабораторних умовах Устимівської дослідної станції рослинництва Інституту рослинництва імені В. Я. Юр'єва НААН України. У дослідженні встановлено, що висота рослин різних сортів гречки варіювала від 103 до 147 см, за середнього значення по групі – 119 см. При цьому найбільший показник по групі був у 2021 році (124 см) внаслідок більш сприятливих погодних умов, а в сортів Володар (147 см) й Українка (147 см). Результати аналізу тривалості вегетаційного періоду показали, що всі сорти гречки реагували на покращення умов вирощування – збільшували тривалість періоду вегетації. При цьому, сорти індеремінатного типу формували цей показник на значно вищому рівні: сорт Українка – з 72 діб у несприятливому 2020 році, до 78 діб у більш сприятливому 2021 році; сорт Володар – із 72 діб у 2020 році, до 81 добу в 2021 році. Встановлено, що тривалість періоду «цвітіння–достигання» в середньому за роки вивчення змінбвалася від 36 до 47 діб, за середнього значення 41 доба. Найбільше варіювання цього значення (6 діб) відмічено у сортів Українка і Слобожанка, та 8 діб – у сорту Володар. Дослідження групи технологічних показників дозволило встановити, що всі з досліджуваних сортів відповідали стандарту за крупністю. При цьому, найкрупніше зерно формували сорти гречки Надійна (29,3 г) та Володар (29,2 г), найдрібніше – Селяночка (27,1 г), Слобожанка (27,6 г) та Ювілейна 100 (28,0 г). За проведеною оцінкою плівчастості, встановлено найменш плівчасте зерно у сортів гречки Софія й Антарія (по 21,1 %), Ольга (21,7 %). За досліджуванням вирівняності зерна – найбільшим рівнем показника вирізнявся зерновий матеріал сортів гречки СИН 3/02 (81,8 %), Надійна (81,8 %), Селяночка (81,3 %), Єлена (81,0 %) та Софія (81,0 %). В цілому, за сукупністю проаналізованих технологічних показників якості зерна в умовах південного Лісостепу України найдоцільніше вирощувати гречку сортів Ольга, Єлена та Софія.
Ключові слова гречка, висота рослин, вегетаційний період, крупність зерна, плівчатість зерна, вирівняність зерна
Завантажити файл    (завантажень: 159)