Уманський НУС | сьогодні: 04.10.2021

ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ МАРС EL НА ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ТОВАРНІСТЬ КОРЕНЕПЛОДІВ МОРКВИ СТОЛОВОЇ

Автор(и) Окрушко С. Є., кандидат с.-г. наук, , Вінницький національний аграрний університет
Рубрика 201 "Агрономія"
рік 2020 номер журналу №1, 2020
сторінки 50-53 індекс УДК 631.811.98:631.559:635
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2020-1-50-53 (Лінк)
Аннотація Стаття присвячена дослідженню впливу регулятора росту Марс ЕL на проростання насіння, врожайні та товарні характеристики коренеплодів моркви гібридів Абако та Канада. У роботі науково обґрунтовано та доведено, що використання препарату Марс ЕL є ефективним засобом захисту культурних рослин моркви від складних умов під час її вирощування та забезпечує істотне підвищення врожайності й товарності коренеплодів. В ході досліду було встановлено, що лабораторна та польова схожість насіння моркви після намочування в розчині препарату Марс EL зростає на 10-11%. Також у моркви була більша кількість листків (на 2-4 шт/росл.) та зростала їх маса (на 0,5-2,6% до загальної маси рослини) на дослідних ділянках із використанням цього препарату. Найефективнішим виявилося використання препарату Марс EL для намочування насіння (0,2 мл/кг) та обприскування рослин (з інтервалом в 10 днів) тричі упродовж вегетації (по 3 мл/100 м2), за якого урожайність коренеплодів ранньостиглого гібриду Абако істотно зросла у порівнянні з контролем на 12,1 %, середньопізнього гібриду Канада – на 14,2 %, а товарність моркви збільшилася відповідно на 6–7 %.
Ключові слова морква, гібрид, регулятор росту рослин, урожайність, товарність
Завантажити файл    (завантажень: 90)