Уманський НУС | сьогодні: 04.10.2021

ДІЯ 1-НАФТИЛОЦТОВОЇ КИСЛОТИ НА МОРФО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА УРОЖАЙНІСТЬ РОСЛИН ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО СОРТУ АНТЕЙ

Автор(и) Кур’ята В. Г., доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського, Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського
Кушнір О. В., , , Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Рубрика 201 "Агрономія"
рік 2020 номер журналу №1, 2020
сторінки 25-29 індекс УДК 581.1[661.162.65:582.672.61]
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2020-1-25-29 (Лінк)
Аннотація Стаття присвячена вивченню синтетичного регулятора росту рослин 1-НОК на морфометричні особливості формування листкового апарату перцю солодкого. Встановлено, що під дією регулятора росту вдається регулювати процеси росту й розвитку рослин. Результати досліджень, свідчать що обробка насаджень перцю солодкого сорту Антей 0,005%-м розчином 1-нафтилоцтової кислоти (1-НОК) позитивно впливала на лінійні розміри, відбувалося зростання загальної площі листків, маси сирої речовини листків, при цьому збільшувалася урожайність культури. Як видно, з отриманих результатів, листки дослідного варіанту відрізнялися більшою товщиною за рахунок розростання основної фотосинтетичної тканини – хлоренхіми. Достовірно зростав об’єм стовпчастої паренхіми та лінійні розміри клітини губчастої паренхіми. Разом з тим, за дії 1-НОК відмічалося збільшення вмісту суми хлорофілів та чистої продуктивності фотосинтезу. Отже, застосування 0,005%-вої 1-нафтилоцтової кислоти (1-НОК) призводить до формування більш розвиненого фотосинтетичного апарату, що дозволяє рослині формувати потужний донорний потенціал і є передумовою підвищення урожайності культури. Аналіз урожайності рослин перцю солодкого за дії 1-НОК свідчить, що зміни у морфометричних показниках та мезоструктурі листків призводили до підвищення урожайності культури перцю солодкого.
Ключові слова перець солодкий (Capsicum annuum L.), 1-нафтилоцтова кислота, морфогенез, фотосинтетичний апарат, чиста продуктивність фотосинтезу, урожайність
Завантажити файл    (завантажень: 97)