Уманський НУС | сьогодні: 26.06.2020

Реєстрація Вісника УНУС

"Вісник Уманського національного університету садівництва" долучено до фахових видань України

Згідно наказу МОН України від 13.07.2015 № 747 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 30 червня 2015 року» (додаток 17 до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015, № 747 (http://old.mon.gov.ua/ua/activity/563/informatsiya-shchodo-zasidan-ta-rishen-atestatsijnoji-kolegiji/)) "Вісник Уманського національного університету садівництва" включено до переліку фахових видань із сільськогосподарських наук. Видання є науково-виробничим журналом, що присвячений висвітленню теоретико-методологічних та практичних напрацювань у сільськогосподарській науці. Упродовж  останніх років «Вісник УНУС» зазнав значних якісних змін: було розроблено нову концепцію, що включає у себе зміну тематичної спрямованості (увагу зосереджено на сільськогосподарських науках); видання включено до семи міжнародних наукометричних баз даних і процес триває; сформовано високваліфіковану редакційну колегію, до якої увійшли й зарубіжні науковці з високими імпакт-фактором та індексом Гірша (Васільєва Валентина – доктор наук, професор, завідувач відділу молекулярної біології Інституту фізіології рослин та генетики Болгарської академії наук, м. Софія, Болгарія – 33 публікації, що цитуються у наукометричній базі Scopus, таh-index:9 (http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7004268419); Сірічай Канлаянарат – доктор наук, професор кафедри післязбиральної переробки сільськогосподарської продукції Технологічного університету Короля Монгкут у районі Тхонбурі, Бангкок, Таїланд – 174 публікації, що цитуються у наукометричній базі Scopus, таh-index:11 (http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6507851997) й інші). Маємо надію, що у майбутньому на платформі нашого журналу і надалі будуть висвітлюватися актуальні проблеми як вітчизняної, так і світової аграрної науки. Дякуємо усім авторам за плідну співпрацю, що дало змогу журналу прогресувати. Нагадуємо, що нині завершується процес формування чергового випуску «Вісника УНУС». З усіма вимогами до оформлення матеріалів можна ознайомитися на сайті видання http://www.visnyk-unaus.udau.edu.ua/ua/index.html. Бажаємо «Віснику УНУС» довгого  наукового життя та запрошуємо всіх до співпраці.
З повагою, головний редактор журналу Карпенко В.П.,
технічний секретар Мальований М.І.