Уманський НУС | сьогодні: 02.09.2019

Селекція

наука про методи створення сортів, гібридів рослин та порід тварин, штамів мікроорганізмів з потрібними людині якостями.

 

1 Рябовол Я.С.
Рябовол Л.О.
РЕГУЛЯТОРНА МОДИФІКАЦІЯ ЖИВИЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ РИЗОГЕНЕЗУ РОСЛИН ЖИТА ОЗИМОГО В КУЛЬТУРІ IN VITRO №2,2017 2017, УДК: 631.527.581.143:633.14, стор. 64-67, завантажень (116)
2 Новак Ж. М.
Полянецька І.О.
Коцюба С. П.
Діордієва І. П.
КРУПНІСТЬ НАСІННЯ СОРТОЗРАЗКІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО КОЛЕКЦІЇ УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА №2,2017 2017, УДК: 631.526.3:633.16(477), стор. 60-63, завантажень (114)
3 Васильківський С. П.
Гудзенко В. М.
ГЕНЕТИЧНІ ДЖЕРЕЛА ПІДВИЩЕНОГО ПРОДУКТИВНОГО ТА АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ №1, 2017 2017, УДК: 633.16:631.527, стор. 90-95, завантажень (152)
4 Рябовол Я.С.
Рябовол Л.О.
СТВОРЕННЯ НОВИХ СЕЛЕКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗА ГІБРИДИЗАЦІЇ ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНО ВІДДАЛЕНИХ СОРТІВ №2, 2016 2016, УДК: 631.527.581.143:633.11, стор. 69-72, завантажень (262)
5 Рябовол Я.С.
Рябовол Л.О.
ЗМІНА АРХІТЕКТОНІКИ КОЛОСУ, ЯК ОДИН З ЧИННИКІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЖИТА ОЗИМОГО №1, 2016 2016, УДК: УДК 631.527.581.143:633.14, стор. 69-72, завантажень (168)
6 Миколайко В. П. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИХІДНОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО ЗА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЮ №1, 2016 2016, УДК: УДК 635.54:631.527, стор. 66-69, завантажень (220)
7 Колісник О.М. ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ КУКУРУДЗИ НА СТІЙКІСТЬ ДО ПУХИРЧАТОЇ САЖКИ №1, 2016 2016, УДК: УДК 631.527.82:633.15, стор. 63-66, завантажень (154)
8 Бакуменко О.М.
Власенко В.А.
КОМБІНАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ЗА МАСОЮ 1000 НАСІНИН СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ З ПШЕНИЧНО-ЖИТНЬОЮ ТРАНСЛОКАЦІЄЮ 1AL/1RS №1, 2016 2016, УДК: УДК 633.111.1«324»:631.527.53.2:631.524.84, стор. 59-63, завантажень (322)
9 Москалець Т. З.
Москалець В. В.
Діденко С. Ю.
Москалець В. І.
Буняк Н. М.
Результати селекції пшениці м'якої озимої на поліпшення еколого- адаптивних властивостей і якісних параметрів зерна №1 2015, УДК: 633.11: 664.64.016, стор. 58-64, завантажень (231)
10 Гагін А. О. Мінливість та успадкування ознак в популяціях Р3 вики ярої вирощених в агроценозі з підтримуючими культурами №1 2015, УДК: 633.352:631.52, стор. 55-58, завантажень (148)
11 Парій Ф.М.
Діордієва І. П.
Оцінка низькостеблових форм чотиривидових тритикале за основними господарсько–цінними ознаками №1 2014, УДК: 633.1: 631.527, стор. 74-78, завантажень (273)
12 Рябовол Л.О.
Рябовол Я.С.
Створення вихідного галоїдного та гомо диплоїдного матеріалу буряка цукрового з використанням гіногенетичної стимуляції №1-2, 2012 2012, УДК: 631.52:581.143.5:633:78, стор. 43-51, завантажень (242)