Уманський НУС | сьогодні: 29.06.2020

Результати селекції пшениці м'якої озимої на поліпшення еколого- адаптивних властивостей і якісних параметрів зерна

Автор(и) Москалець Т. З. , кандидат біологічних наук, доцент кафедри прикладної екології, Білоцерківський національний аграрний університет
Москалець В. В. , доктор с.-г. наук, доцент кафедри прикладної екології, Білоцерківський національний аграрний університет
Діденко С. Ю. , кандидат с.-г. наук, завідувач лабораторії Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН України, Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН України
Москалець В. І. , , , Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України
Буняк Н. М. , кандидат економічних наук, директор Носівської селекційно-дослідної станції Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України, Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України
Рубрика Селекція
рік 2015 номер журналу №1
cторінки 58-64 індекс УДК 633.11: 664.64.016
Індекс DOI
Аннотація Надано характеристику новим константним лініям пшениці м’якої озимої, наділеними показниками екологічної адаптивності проти несприятливих екологічних чинників навколишнього середовища, показниками високої якості зерна та борошна. Показано, що новий генетичний матеріал формує високий біотичний потенціал в умовах поліського- лісостепового і лісостепового екотопів, зокрема характеризується високою зимостійкістю та хлібопекарськими якостями, стійкістю проти вилягання та проростання у колосі. Нові генотипи пшениці м’якої озимої є джерелами селекційно- цінних ознак і рекомендовано для використання в подальшій селекційній роботі.
Ключові слова пшениця м’яка озима, нові лінії, екологічна адаптивність, якість зерна і борошна
Завантажити файл    (завантажень: 394)