Уманський НУС | сьогодні: 29.06.2020

Демидась Г.І.

Демидась Г.І.

Місце роботи
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Наукове звання
доктор с.-г. наук

Посада
професор, завідувач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології

Статті

#PDFНазва статтіЖурнал
1 ВМІСТ ОРГАНІЧНИХ І МІНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН У КОРМІ РІЗНИХ ВИДІВ ЕСПАРЦЕТУ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ №1, 2019, 2019
2 ФОРМУВАННЯ ЩІЛЬНОСТІ СІЯНИХ АГРОФІТОЦЕНОЗІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДОВОГО СКЛАДУ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ ТА РІВНЯ ЇХ УДОБРЕННЯ №1, 2016, 2016
3 ВИЗНАЧЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ ЛЮЦЕРНО-ЗЛАКОВОГО ТРАВОСТОЮ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДОВОГО СКЛАДУ ТА РІВНЯ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ №2,2017, 2017
4 ФОРМУВАННЯ ЩІЛЬНОСТІ БУРКУНУ БІЛОГО В ЧИСТИХ ТА СУМІСНИХ ПОСІВАХ З ОДНОРІЧНИМИ ЗЛАКОВИМИ КУЛЬТУРАМИ №1, 2017, 2017