Uman NUH | today: 02/13/2023

№1-2,2013, 2013

1 Osokina N.M.
Kostetska K.V.
Технологічні властивості зерна кукурудзи сорту ДКС 4685 X 1390
UDK: 664.788:633.16, pages 96-101, downloads (834)
2 Trus O.M. Зміна лабільної частини гумусу ґрунту після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
UDK: 631.417.2 : 631.8 : 631.582, pages 65-70, downloads (472)
3 Kyrylyuk V.P. Вплив агроекологічних факторів на водоспоживання люцерни в умовах правобережного лісостепу
UDK: 626.432:633.31 , pages 55-65, downloads (424)
4 Suhomud O.G.
Lubych V.V.
Урожай і якість зерна пшениці ярої за різних умов мінерального живлення
UDK: 631.84: 633.1, pages 51-55, downloads (461)
5 Opalko A.I.
Opalko O.A.
Chernenko A.D.
Філогенетичні зв’язки культивованих в Україні представників роду Cucumis L.
UDK: 581.6: 575.86: 576.316.23: 631.527: 635.6, pages 40-51, downloads (501)
6 Hrytsaenko Z.M.
Zabolotnyy O.I.
Вплив різних норм гербіциду майстер на загальну чисельність мікробіоти у ризосфері рослин кукурудзи
UDK: 633.15:632.954:631.811.98, pages 35-40, downloads (413)
7 Zinchenko O.I. Кормовиробництво. Науково-практичні аспекти
UDK: 632.954:631.811.98:633.19, pages 25-35, downloads (490)
8 Ulyanych O.I. Особливості формування раннього врожаю салату посівного за внесення азотних добрив на фосфорно-калійному фоні
UDK: 635. 52:631.83, pages 9-20, downloads (460)
9 Eshchenko V.O. NO-TILL технологія: її сьогодення та майбутнє
UDK: 631.315, pages 4-9, downloads (924)
10 Karpenko V.P.
Hrytsaenko Z.M.
Prytulyak R.M.
Забур’яненість посівів тритикале озимого за дії протизлакового гербіциду пума супер та регулятора росту рослин Біолан
UDK: 632.954:631.811.98:633.19, pages 20-25, downloads (456)