Уманський НУС | сьогодні: 13.02.2023

№1-2,2013, 2013

1 Осокіна Н.М.
Костецька К.В.
Технологічні властивості зерна кукурудзи сорту ДКС 4685 X 1390
УДК: 664.788:633.16, стор. 96-101, завантажень (834)
2 Трус О.М. Зміна лабільної частини гумусу ґрунту після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
УДК: 631.417.2 : 631.8 : 631.582, стор. 65-70, завантажень (472)
3 Кирилюк В.П. Вплив агроекологічних факторів на водоспоживання люцерни в умовах правобережного лісостепу
УДК: 626.432:633.31 , стор. 55-65, завантажень (424)
4 Сухомуд О.Г.
Любич В.В.
Урожай і якість зерна пшениці ярої за різних умов мінерального живлення
УДК: 631.84: 633.1, стор. 51-55, завантажень (461)
5 Опалко А.І.
Опалко О.А.
Черненко А.Д.
Філогенетичні зв’язки культивованих в Україні представників роду Cucumis L.
УДК: 581.6: 575.86: 576.316.23: 631.527: 635.6, стор. 40-51, завантажень (500)
6 Грицаєнко З.М.
Заболотний О.І.
Вплив різних норм гербіциду майстер на загальну чисельність мікробіоти у ризосфері рослин кукурудзи
УДК: 633.15:632.954:631.811.98, стор. 35-40, завантажень (413)
7 Зінченко О.І. Кормовиробництво. Науково-практичні аспекти
УДК: 632.954:631.811.98:633.19, стор. 25-35, завантажень (489)
8 Улянич О.І. Особливості формування раннього врожаю салату посівного за внесення азотних добрив на фосфорно-калійному фоні
УДК: 635. 52:631.83, стор. 9-20, завантажень (460)
9 Єщенко В.О. NO-TILL технологія: її сьогодення та майбутнє
УДК: 631.315, стор. 4-9, завантажень (921)
10 Карпенко В.П.
Грицаєнко З.М.
Притуляк Р.М.
Забур’яненість посівів тритикале озимого за дії протизлакового гербіциду пума супер та регулятора росту рослин Біолан
УДК: 632.954:631.811.98:633.19, стор. 20-25, завантажень (456)