Uman NUH | today: 02/13/2023

№1-2, 2012, 2012

1 Naychenko V.M. Вплив умов зберігання плодів кісточкових культур на ураження їх фітопатогенною мікрофлорою та фізіологічними розладами
UDK: 664.8.037. 1:634.2+634-1/-2, pages 124-131, downloads (516)
2 Kravchuk P.O. Аеродинамічна характеристика укриттів обладнання
UDK: 664.723, pages 121-124, downloads (351)
3 Tkachenko G.V. Особливості кривої сушіння зерна кукурудзи
UDK: 664.7, pages 118-121, downloads (476)
4 Hayday H.S. Порівняльна характеристика деяких компонентів хімічного складу плодів яблуні за формування їх споживчих властивостей
UDK: 664.85:634.11, pages 111-118, downloads (329)
5 Osokina N.M.
Kostetska K.V.
Порівняльна оцінка технологічних властивостей зерна озимої пшениці та ярого тритикале
UDK: 664.64:633.11:633.19 , pages 106-111, downloads (492)
6 Osokina N.M.
Herasymchuk O.P.
Обґрунтування та практичне застосування речовин антимікробної дії для обробки плодів чорної смородини під час зберігання
UDK: 634.7:664.8, pages 94-106, downloads (605)
7 Hayday H.S. Вплив температури зберігання та сортових особливостей яблуні на лежкоздатність її плодів
UDK: 664.85:634.11 , pages 84-94, downloads (641)
8 Svitelskyy M.M.
Fedyuchka M.I.
Kotkova T.M.
Dunaevska O.F.
Урожайність і якість кореневої маси валеріани лікарської при застосуванні мінеральних добрив в умовах ботанічного розсадника Житомирського національного агроекологічного університету
UDK: 633.888:631.816(477.42), pages 73-84, downloads (370)
9 Kravets І.S. Ефективність застосування інсектицидних протруйників для захисту посівів соняшнику від грунтоживучих шкідників
UDK: 632.951: 633.85: 632.76, pages 68-73, downloads (237)
10 Karychkovskyy D.L. Мінімалізація допосівного обробітку грунту і забур’яненість посівів кукурудзи
UDK: 633.15:631.51.02, pages 63-68, downloads (339)
11 Cherno O.D.
Stasinevych O.Y.
Вплив тривалого застосування добрив у польовій сівозміні на продуктивність кукурудзи на зерно в умовах Правобережного Лісостепу
UDK: 631.8:633.15(477.4), pages 59-63, downloads (342)
12 Ulyanych O.I.
Ketskalo V.V.
Нове в технології вирощування зеленних і пряних овочів
UDK: 635.52 / 635.53. (477.4), pages 51-59, downloads (389)
13 Ryabovol L.O.
Ryabovol Y.S.
Створення вихідного галоїдного та гомо диплоїдного матеріалу буряка цукрового з використанням гіногенетичної стимуляції
UDK: 631.52:581.143.5:633:78, pages 43-51, downloads (495)
14 Nedvyha M.V.
Halasun Y.P.
Структурно-агрегатний стан чорнозему опідзоленого за тривалого застосування різних систем удобрення у ланці польової сівозміни
UDK: 631.434, pages 34-43, downloads (389)
15 Herkіyal O.M. Агрономічна ефективність тривалого (45 років) застосування різної насиченості органічними і мінеральними добривами в польовій сівозміні
UDK: 631.82:631.582, pages 27-34, downloads (315)
16 Eshchenko V.O.
Usyk S.V.
Opryshko V.P.
Біологічне землеробство: сутність і умови його ефективного застосування
UDK: 631.584.9:631.582:631.87, pages 21-27, downloads (1419)
17 Hrytsaenko Z.M.
Zabolotnyy O.I.
Мікробіологічна активність грунту в ризосфері кукурудзи за різних способів застосування гербіциду базис 75 і зеастимулін
UDK: 633.15:632.954:631.811.98, pages 6-14, downloads (386)
18 Hrytsaenko Z.M.
Merkushyna A.S.
Захист рослин гороху від комплексу шкідників при використанні біологічних і хімічних препаратів
UDK: 631:811.98:632, pages 14-21, downloads (496)