Уманський НУС | сьогодні: 25.04.2024

№1-2, 2012, 2012

1 Найченко В.М. Вплив умов зберігання плодів кісточкових культур на ураження їх фітопатогенною мікрофлорою та фізіологічними розладами
УДК: 664.8.037. 1:634.2+634-1/-2, стор. 124-131, завантажень (556)
2 Кравчук П.О. Аеродинамічна характеристика укриттів обладнання
УДК: 664.723, стор. 121-124, завантажень (393)
3 Ткаченко Г.В. Особливості кривої сушіння зерна кукурудзи
УДК: 664.7, стор. 118-121, завантажень (517)
4 Гайдай Г.С. Порівняльна характеристика деяких компонентів хімічного складу плодів яблуні за формування їх споживчих властивостей
УДК: 664.85:634.11, стор. 111-118, завантажень (353)
5 Осокіна Н.М.
Костецька К.В.
Порівняльна оцінка технологічних властивостей зерна озимої пшениці та ярого тритикале
УДК: 664.64:633.11:633.19 , стор. 106-111, завантажень (615)
6 Осокіна Н.М.
Герасимчук О.П.
Обґрунтування та практичне застосування речовин антимікробної дії для обробки плодів чорної смородини під час зберігання
УДК: 634.7:664.8, стор. 94-106, завантажень (671)
7 Гайдай Г.С. Вплив температури зберігання та сортових особливостей яблуні на лежкоздатність її плодів
УДК: 664.85:634.11 , стор. 84-94, завантажень (686)
8 Світельський М.М.
Федючка М.І.
Коткова Т.М.
Дунаєвська О.Ф.
Урожайність і якість кореневої маси валеріани лікарської при застосуванні мінеральних добрив в умовах ботанічного розсадника Житомирського національного агроекологічного університету
УДК: 633.888:631.816(477.42), стор. 73-84, завантажень (395)
9 Кравець І.С. Ефективність застосування інсектицидних протруйників для захисту посівів соняшнику від грунтоживучих шкідників
УДК: 632.951: 633.85: 632.76, стор. 68-73, завантажень (263)
10 Каричковський Д.Л. Мінімалізація допосівного обробітку грунту і забур’яненість посівів кукурудзи
УДК: 633.15:631.51.02, стор. 63-68, завантажень (374)
11 Черно О.Д.
Стасінєвич О.Ю.
Вплив тривалого застосування добрив у польовій сівозміні на продуктивність кукурудзи на зерно в умовах Правобережного Лісостепу
УДК: 631.8:633.15(477.4), стор. 59-63, завантажень (362)
12 Улянич О.І.
Кецкало В.В.
Нове в технології вирощування зеленних і пряних овочів
УДК: 635.52 / 635.53. (477.4), стор. 51-59, завантажень (477)
13 Рябовол Л.О.
Рябовол Я.С.
Створення вихідного галоїдного та гомо диплоїдного матеріалу буряка цукрового з використанням гіногенетичної стимуляції
УДК: 631.52:581.143.5:633:78, стор. 43-51, завантажень (580)
14 Недвига М.В.
Галасун Ю.П.
Структурно-агрегатний стан чорнозему опідзоленого за тривалого застосування різних систем удобрення у ланці польової сівозміни
УДК: 631.434, стор. 34-43, завантажень (436)
15 Геркіял О.М. Агрономічна ефективність тривалого (45 років) застосування різної насиченості органічними і мінеральними добривами в польовій сівозміні
УДК: 631.82:631.582, стор. 27-34, завантажень (339)
16 Єщенко В.О.
Усик С.В.
Опришко В.П.
Біологічне землеробство: сутність і умови його ефективного застосування
УДК: 631.584.9:631.582:631.87, стор. 21-27, завантажень (1517)
17 Грицаєнко З.М.
Заболотний О.І.
Мікробіологічна активність грунту в ризосфері кукурудзи за різних способів застосування гербіциду базис 75 і зеастимулін
УДК: 633.15:632.954:631.811.98, стор. 6-14, завантажень (475)
18 Грицаєнко З.М.
Меркушина А.С.
Захист рослин гороху від комплексу шкідників при використанні біологічних і хімічних препаратів
УДК: 631:811.98:632, стор. 14-21, завантажень (568)