Уманський НУС | сьогодні: 13.02.2023

Вплив 1-нафтилоцтової кислоти на формування фотосинтетичного апарату та врожайність помідорів

Автор(и) Буйний О.В., , аспірант, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського
Кур’ята В. Г., доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського, Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського
Рогач В. В., кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології, Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського
Рубрика Овочівництво
рік 2015 номер журналу №2, 2015
сторінки 17-20 індекс УДК 635
Індекс DOI
Аннотація Стаття присвячена вивченню дії синтетичного стимулятора росту з ауксиновим механізмом дії – 1-нафтилоцтової кислоти (1-НОК) на морфометричні показники та врожайність культури помідорів. Результати досліджень свідчать, що обробка посівів помідорів сорту Бобкат 0,005%-м розчином препарату у фазу бутонізації позитивно впливала на формування фотосинтетичного апарату культури в ценозі. Встановлено, що за дії стимулятора росту суттєво збільшувалась кількість листків на рослинах дослідного варіанту, зростала загальна площа листкової поверхні та підвищувалися показники мас сирої і сухої речовини листків. Показано, що 1-НОК потовщувала листкові пластинки рослин помідорів за рахунок розростання клітин основної асиміляційної тканини – хлоренхіми. Результати трьохрічних досліджень свідчать, про зростання показника чистої продуктивності фотосинтезу в середньому на 62 % та листкового індексу на 44 % порівняно з контролем. Аналіз отриманих результатів свідчить, що відмічене збільшення площі листкової поверхні, кількості і маси листків, покращення мезоструктурної організації листка та підвищення показників чистої продуктивності фотосинтезу призводили до суттєвого підвищення врожайності культури помідорів.
Ключові слова помідор, 1-нафтилоцтова кислота, морфогенез, фотосинтетичний апарат, урожайність
Завантажити файл    (завантажень: 414)