Уманський НУС | сьогодні: 13.02.2023

Вплив суміші хлормекватхлориду і трептолему на якість продукції Helianthus Annuus L.

Автор(и) Рогач Т. І., кандидат с.-г. наук, старший викладач кафедри біології, Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського
Рубрика Фізіологія рослин
рік 2015 номер журналу №2, 2015
сторінки 80-83 індекс УДК [633.854.78:631.811.98]:577.1
Індекс DOI
Аннотація Статтю присвячено вивченню впливу суміші регуляторів росту хлормекватхлориду і трептолему на показники якості соняшникового насіння. Результати трирічних досліджень свідчать, що завдяки обробці посівів соняшника сумішшю інгібітора росту з антигібереліновим механізмом дії – хлормекватхлориду і цитокінінового стимулятора трептолему відбувалося зменшення вмісту білкового азоту у насінні та зростання вмісту фосфору. При цьому вміст калію за варіантами досліду достовірно не змінювався. Такі зміни у вмісті елементів живлення позитивно впливають на процес олієнакопичення та покращують якість соняшникового шроту. Вміст редукуючих цукрів, сахарози і крохмалю в соняшниковому насінні за дії суміші ретарданту із стимулятором був нижчим, аніж у контролі незалежно від погодних умов вегетації. Нами встановлено, що суміш різнонаправлених регуляторів росту збільшувала вміст олії у насінні соняшника. При цьому якість олії суттєво залежала від погодних умов вегетації. Дія суміші препаратів у спекотних і посушливих умовах ве- гетації 2007 року призводила до зростання числа омилення, ефірного числа та вмісту гліцерину і не змінювала показник йодного числа. За достатнього водозабезпечення і комфортних температурних умов зростала ненасиченість олії. Досліджено, що співвідношення ненасичених вищих жирних кислот до насичених в умовах посухи за дії суміші ретарданту і стимулятора росту порівняно з контролем зменшувалося, а в оптимальних умовах зростало. Залишкова кількість регуляторів росту в насінні не перевищувала гранично допустимих концентрацій.
Ключові слова ретардант, стимулятор росту, соняшник, олія, вищі жирні кислоти, залишкова кількість
Завантажити файл    (завантажень: 348)