Уманський НУС | сьогодні: 23.09.2021

ОЦІНКА ВИДОВОГО БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕРЕВНИХ АСОЦІАЦІЙ ПАРКУ ІМ. ГОРЬКОГО М. ВІННИЦІ

Автор(и) Матусяк М.В., , аспірант, Вінницький національний аграрний університет
Рубрика Садово-паркове господарство
рік 2016 номер журналу №1, 2016
сторінки 94-98 індекс УДК УДК 630:712.253(477.44)
Індекс DOI
Аннотація Міські парки є рекреаційними об’єктами, а також відіграють велике значення у збереженні біорізноманіття. Парк ім. Горького у м. Вінниці був закладений у 1936 році і протягом наступних років доповнювався та переплановувався. Найбільш інтенсивна розбудова парку відбувалася у середині минулого століття. У парку були створені деревні асоціації та висаджені окремі дерева, які представляли не тільки флору Поділля, Карпат, Полісся, але й Сполучених Штатів і Канади. Поряд зі створенням великої кількості асоціацій деревної рослинності та окремих дерев у парку ім. Горького (їх налічується близько 6,5 тис. шт), стан окремих із них суттєво погіршився. Більшість дерев перебуває на стадії старіння або представляє малоцінні та сильно ушкоджені деревні види. Частина парку представлена залишками старовікової діброви віком понад 130 років. Проте більша частина дерев дуба перебуває у незадовільному стані та на стадіїї відмирання. У зв’язку із цим виникає необхідність у дослідженні особливостей видової структури, сучасного стану деревостанів і запровадження заходів щодо відтворення деревних асоціацій та реконструкції парку. Збереження біорізноманіття деревних видів - це одне із найважливіших завдань сучасності, яке має екологічне, соціальне, наукове та просвітницьке значення. За умов інтенсивного лісокористування паркові та лісопаркові насадження зберігаються в якості центрів збереження біорізноманіття, а їх роль у цьому контексті із часом буде все актуальнішою. На сьогоднішній час дендрофлора більшості парків є надто збідненою, а представництво видів є незначним чи таким що має низьку цінність. Значне антропогенне навантаження, зокрема, рекреаційне та аеротехногенне, на деревні фітоценози призводить до погіршення їх стану та всихання, а також втрати цінних аборигенних та інтродукованих деревних порід. У зв’язку із цим питання сучасного стану деревних насаджень парків, їх збереження та відтворення залишаються актуальними. Дослідженнями було передбачено: аналіз планово-картографічного матеріалу та документів парковпорядкування; проведення загального обстеження парку; детальне обстеження відібраних ділянок; картування розташування дерев; вимірювання висот, діаметрів та параметрів крон дерев; визначення стану дерев; планування проведення заходів щодо відновлення деревостанів, оздоровлення та покращення фітоценотичної структури парку. Досліджено видову структуру деревних асоціацій парку ім. Горького м. Вінниці. Вивчено особливості сучасного стану та природного відновлення асоціацій. Запропоновано комплекс заходів щодо покращення видової структури та стану деревних порід, а також відновлення особливо цінних старовікових деревостанів.
Ключові слова деревні асоціації, видове різноманіття, сучасний стан, відновлення
Завантажити файл    (завантажень: 603)