Уманський НУС | сьогодні: 25.04.2024

ВПЛИВ НОРМ І СПОСОБІВ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ ВЕРМИСТИМ НА УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ КАРТОПЛІ

Автор(и) Брощак І.С., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, директор Тернопільської філії ДУ «Держґрунтохорона», Тернопільська філія ДУ «Держґрунтохорона»
Пида С.В., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри ботаніки та зоології, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка
Бровко О.З., , завідувач лабораторії геоінформаційних систем, обробки інформації та експериментальних досліджень, Тернопільська філія ДУ «Держґрунтохорона»
Дзяба Г.М., , завідувач лабораторії екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції, Тернопільська філія ДУ «Держґрунтохорона»
Рубрика Фізіологія рослин
рік 2016 номер журналу №1, 2016
сторінки 76-81 індекс УДК УДК 635.21:631.811
Індекс DOI
Аннотація Стаття присвячена дослідженню впливу різних норм та способів застосування регулятора росту рослин Вермистим на висоту рослин, кількість стебел у кущі, густоту стояння, врожайність та якість бульб двох сортів картоплі голандської селекції у виробничих умовах Тернопільської області західного Лісостепу України. Встановлено, що передсадивна обробка бульб Вермистимом у дозі 8 л/т та дворазове обприскування препаратом надземної маси рослин картоплі сортів середньостиглого Рокко та середньопізнього Пікассо у фазах бутонізації і цвітіння за норми 14 л/га підвищили кількість стебел на гектарі порівняно з контролем на 31 та 27 тис. штук, середню масу бульби, вміст у бульбах сухих речовин і крохмалю, врожайність – відповідно на 29,9 та 8,7, 3,1 та 6,1, 4,3 та 1,5 %, 61,8 та 71,7 ц/га. Незалежно від групи стиглості сортів застосування регулятора росту Вермистим у зазначених нормах і строках збільшувало продуктивність і поліпшувало якість бульб картоплі. На основі проведених досліджень обгрунтовано доцільність проведення передсадивної обробки бульб та дворазового обприскування надземної маси рослин картоплі у фазах бутонізації і цвітіння регулятором росту Вермистим у дозах 8 л/т та 14 л/га для підвищення продуктивності культури і якості бульб, розроблено спосіб підвищення урожайності картоплі, який є екологічно безпечним.
Ключові слова картопля, регулятор росту Вермистим, урожайність, якість
Завантажити файл    (завантажень: 875)