Уманський НУС | сьогодні: 23.10.2023

ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БІОЕНЕРГЕТИКИ СОРТІВ СОРГО ЦУКРОВОГО ЗА РІЗНИХ СТРОКІВ СІВБИ І ЗБИРАННЯ

Автор(и) Любич В.В., кандидат с.-г. наук, ст. викладач кафедри технології зберігання і переробки зерна, Уманський національний університет садівництва, Україна
Пясецький П. І., , директор, Дослідна станції тютюнництва Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» (м. Умань, Україна)
Моргун А. В., кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділом селекції, Дослідна станції тютюнництва Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» (м. Умань, Україна)
Рубрика 181 "Харчові технології"
рік 2022 номер журналу №2, 2022
сторінки 85-90 індекс УДК 663.551:633.17:631.526.3:632.631.11
Індекс DOI 10.32782/2310-0478-2022-2-85-90 (Лінк)
Аннотація У статті представлено результати дослідження формування параметрів біоенергетики (урожайність вегетативної маси, вихід біогазу, твердого палива, енергетична оцінка палива) сортів сорго цукрового за різних строків сівби і збирання. За збирання сорго цукрового в третій декаді серпня, в середньому за два роки досліджень, найвища загальна врожайність спостерігалась у сорту Довіста за другого строку сівби і склала 65,9 т/га, 56,2 т з якої урожайність стебел і 2,2 т – урожайність волоті. Дещо нижча врожайність відмічена в цього ж сорту за першого строку сівби – 63,7 т/га, де маса стебел була 54,0 т і 2,9 т – маса волоті. У сорту Присивашський 85 за цього ж строку збирання та за сівби у третій декаді квітня загальна врожайність становила 53,3 т/га, що на 2,2 т більше за врожайність порівняно з строком сівби у першій декаді травня. За другого строку збирання загальна врожайність у сорту Довіста за сівби у першій декаді травня становила 69,6 т/га (що є найвищим показником за всіма строками сівби та збирання), з яких 53,3 т – урожайність стебел і 4,4 т – урожайність волоті. На 1,5 т менше зафіксована врожайність цього ж сорту за сівби у третій декаді квітня – 68,1 т/га. Маса стебел та волоті склала відповідно 55,5 т та 3,7 т. У сорту Присивашський 85 загальна врожайність за сівби у третій декаді квітня була на 2,2 т вища порівняно з варіантом сівби у травні і склала 59,2 т/га. При цьому маса стебел становила 48,1 т, а маса волоті – 7,4 т. З отриманої зеленої маси сорту Довіста за сівби у третій декаді квітня можна отримати 5,4 тис. м3/га біогазу та 8,5 т/га твердого біопалива. Вихід енергії з одиниці площі при цьому складатиме відповідно 118,3 і 136,5 ГДж/га. Із зеленої маси, що зібрана у другій декаді вересня в сорту Довіста за сівби у третій декаді квітня буде отримано 6,1 тис. м3/га біогазу з виходом енергії 132,9 ГДж/га та 9,5 т/га твердого біопалива з виходом енергії 153,3 ГДж/га. Переробка зеленої маси цього ж сорту, що отримана за сівби у першій декаді травня дасть змогу отримати 5,8 тис. м3/га біогазу та 8,3 т/га твердого біопалива. Для формування найвищих показників біоенергетики необхідно вирощувати сорт сорго цукрового Довіста. Вегетативну масу рослин можна збирати упродовж ІІІ декади серпня – ІІ декади вересня. Оптимально сівбу сорго цукрового проводити у І декаді травня. За такого сценарію агротехнології вихід біогазу може становити 6,1 тис. м3/га, твердого палива – 9,5–9,6 т/га.
Ключові слова сорго цукрове, сорт, біогаз, тверде паливо, вихід енергії
Завантажити файл    (завантажень: 132)