Уманський НУС | сьогодні: 03.10.2020

ВПЛИВ АБІОТИЧНИХ ЧИННИКІВ НА ПОШИРЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЗБУДНИКІВ РОДУ FUSARIUM В АГРОБІОЦЕНОЗАХ CALLISTEPHUS CHINENSIS (L.) NEES.

Автор(и) Марченко А.Б., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технології в рослинництві та захисту рослин, Білоцерківський національний аграрний університет
Рубрика Фітопатологія
рік 2016 номер журналу №1, 2016
сторінки 81-88 індекс УДК УДК 632.24:582.998.16
Індекс DOI
Аннотація Встановлено вплив абіотичних чинників на поширення та розвиток F. oxysporum f. sp. callistephi в агробіоценозах C. chinensis (L.) Neеs. в урбоекосистемах Лісостепу України, а саме оптимальні умови поширення та розвиток, поява перших ознак та масовий розвиток фузаріозу. Встановлено, що надмірне (ГТК >1,5) або оптимальне зволоження (ГТК – 1,0–1,5) весною та достатнє зволоження (ГТК – 1,0–1,5) або слабка посуха (ГТК – 0,7–0,9) впродовж вегетаційного періоду спричиняють слабку та середню, а дуже сильна (ГТК < 1,5) або середня (ГТК – 0,5–0,6) посуха весною та слабка посуха (ГТК – 0,7–0,9) – до сильної інтенсивності поширення фузаріозного в’янення на C. chinensis (L.) Neеs. Встановлено тісні прямі коефіцієнти кореляції у період проходження фенофази рослин: сходи–формування пагонової системи між поширенням фузаріозу та кількістю бездощового періоду (r = 0,73), тривалістю середньодобових температур > 25ºС (r = 0,55) і тісні обернені – з кількістю опадів (r = -0,80), ГТК (r = -0,71); у період проходження фенофази рослин – бутонізація та цвітіння між поширенням фузаріозу та тривалістю середньодобових температур > 20ºС (r = 0,55), кількістю бездощових діб (r = 0,60) та тісна обернена з кількістю опадів (r = -0,66), ГТК (r = -0,64).
Ключові слова Callistephus chinensis (L.) Neеs., Fusarium oxysporum f. sp. callistephi, абіотичні чинники
Завантажити файл    (завантажень: 493)