Уманський НУС | сьогодні: 01.10.2020

БУР’ЯНИ В АГРОФІТОЦЕНОЗАХ ТА ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ЩОДО КОНТРОЛЮВАННЯ ЇХ ЧИСЕЛЬНОСТІ

Автор(и) Бомба М.Я., доктор с.-г. наук, професор, Львівський інститут економіки і туризму
Бомба М. І., канд. с.-г. наук, доцент, Львівський національний аграрний університет
Рубрика 201 "Агрономія"
рік 2019 номер журналу №1, 2019
сторінки 15-20 індекс УДК 631.522:581.526.65:50 2.175
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2019-1-15-20 (Лінк)
Аннотація У статті висвітлено питання щодо забур’яненості польових агрофітоценозів, яка останніми десятиліттями має тенденцію до зростання із багатьох причин. Аналіз останніх наукових праць вітчизняних учених та повідомлень фахівців сільського господарства дає змогу констатувати, що зростання забур’яненості агроекосистем, першочергово, викликане порушенням науково обґрунтованих сівозмін, перехід на мінімізовані системи основного обробітку ґрунту та спрощення технологій вирощування більшості сільськогосподарських культур. Крім наведених вище аргументів, враховуються й інші чинники, що впливають на поширення бур’янів, у тому числі й зміни клімату та резистентність бур’янів до гербіцидів. При цьому регулююча роль виробника рослинницької продукції полягатиме у формуванні такого агрофітоценозу, у якому створено найбільш сприятливі умови для росту і розвитку рослин культури. Останнє дасть їй змогу найповніше використовувати наявні абіотичні, біотичні та агротехнічні чинники.
Ключові слова бур’яни, агрофітоценоз, чинники поширення, екологізація заходів контролювання чисельності
Завантажити файл    (завантажень: 142)