Уманський НУС | сьогодні: 06.10.2020

ВОЛОГІСТЬ ҐРУНТУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ АБСОРБЕНТУ ЗА ВИРОЩУВАННЯ МІСКАНТУСУ ГІГАНСЬКОГО

Автор(и) Дрига В. В., кандидат с.-г. наук, , Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
Рубрика 201 "Агрономія"
рік 2019 номер журналу №1, 2019
сторінки 9-14 індекс УДК 633.282: 620.952
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2019-1-9-14 (Лінк)
Аннотація У статті висвітлені питання вологозабезпечення рослин міскантусу залежно від застосування абсорбенту MaxiMarin в період садіння ризом. Встановлено, що внесення абсорбенту у ґрунт перед садінням ризом сприяло кращій забезпеченості рослин вологою. В усіх фазах росту і розвитку рослин вологість ґрунту у варіанті з використанням абсорбенту була достовірно вищою порівняно з контролем – без застосування абсорбенту за обох строків садіння. Істотної різниці з вологості грунту залежно від видів абсорбенту не виявлено, але доцільно зазначити, що за внесення гранул абсорбенту вологість грунту була істотно вищою порівняно з контролем, а замочування ризом в гелі не забезпечило достовірного підвищення вологості порівняно з контролем, спостерігалася лише тенденція її підвищення. За роками досліджень та фазами росту і розвитку міскантусу фактор «абсорбент» по різному впливав на вологість грунту. Але за дефіциту вологи у фазу виходу в трубку 2017 р. вплив цього фактору був найбільшим – 61%. За другого строку садіння, коли середня добова температура повітря становила 10 °С і більше, грунт добре прогрітий, а вміст вологи був нижчим, ніж за першого строку садіння краще проявилася ефективність абсорбенту. В усі фази росту та розвитку міскантусу вологість грунту істотно була вищою за другого строку садіння, порівняно з першим строком. Внесення абсорбенту MaxiMarin у грунт перед садінням ризом сприяло кращій забезпеченості рослин вологою не лише в першому році вегетації, а і в другому. В усіх фазах росту і розвитку рослин вологість ґрунту за внесення гранул абсорбенту в грунт та спільного застосування гранул і гелі абсорбенту вологість ґрунту була достовірно вищою порівняно з контролем – без застосування абсорбенту за обох строків садіння.
Ключові слова абсорбент, гранули, гель, вологість ґрунту, фази росту і розвитку, строки садіння, період вегетації
Завантажити файл    (завантажень: 127)