Уманський НУС | сьогодні: 01.10.2020

ДІЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН НА МОРФОГЕНЕЗ ПРОРОСТКІВ І ЛАБОРАТОРНУ СХОЖІСТЬ НАСІННЯ ГОРОХУ ОЗИМОГО СОРТУ НС МОРОЗ

Автор(и) Шевчук В. В., , , Вінницький національний аграрний університет
Дідур І. М., кандидат с.-г. наук, доцент, Вінницький національний аграрний університет
Рубрика 201 "Агрономія"
рік 2019 номер журналу №2, 2019
сторінки 48-53 індекс УДК 633.35:631.811.98
Індекс DOI 10.31395/2310-0478-2019-2-48-53 (Лінк)
Аннотація Впровадження у виробництво гороху озимого, що володіє низкою переваг порівняно з ярим: сталий урожай зерна та зеленої маси, захист ґрунту від вітрової та водної ерозії, ефективне використання промірних температур та вологи пізньоосіннього та ранньовесняного періодів є приорітетним напрямком у галузі рослинництва. Метою роботи було висвітлення результатів досліджень впливу рістрегулюючих препаратів на лабораторну схожість насіння та морфометричні показники проростків гороху озимого. Дослідження проводили на культурі гороху озимого сорту НС Мороз. Проведено передпосівну обробку насіння водними розчинами препаратів Гуміфілд (0,2 %) та Ендофіт-L1 (0,2 %), а контроль – водою. У процесі досліджень визначено енергію проростання та лабораторну схожість насіння, лінійні розміри гіпокотиля та головного кореня проростків, сухі маси проростків та коренів. Досліджено, що препарати Ендофіт-L1 і Гуміфілд підвищують показники лабораторної схожості та енергії проростання насіння. За використання препарату Ендофіт-L1 показник енергії проростання підвищувався на 12 %, а лабораторна схожість насіння – на 8 %. Обробка препаратом Гуміфілд була ефективнішою, оскільки енергія проростання у цьому дослідному варіанті підвищувалася на 16 %, а схожість насіння – на 11 %. Кількість нормально розвинених проростків з довжиною 0,5–1,0 см у варіанті з використанням препаратів становила: Ендофіт-L1 – 42,8 шт., а Гуміфілд – 46 шт. при контролі – 36,2 шт. Встановлено, що за використання препаратів стимулюючої дії відбувалися зміни у морфогенезі проростків культури гороху озимого. Препарати подовжували гіпокотиль та головний корінь рослин. Застосовані препарати збільшували сиру масу гіпокотелів та коренів гороху озимого. Найкращий ефект виявлено за передпосівної обробки насіння препаратом Гуміфілд (0,2 %). При порівнянні двох досліджуваних препаратів, слід відмітити, що застосування на насінні гороху озимого сорту НС Мороз натурального природного стимулятора росту рослин Гуміфілд (гумат калію) було більш ефективнішим порівняно з біостимулятором росту рослин широкого спектру дії Ендофіт-L1. Актуальним залишається пошук шляхів направлений на дослідження сорту гороху озимого НС Мороз з метою підвищення рівня врожайності зерна за рахунок впровадження нових технологічних прийомів його вирощування (різних за механізмом дії регуляторів росту рослин та інокуляції).
Ключові слова регулятори росту рослин, морфогенез, схожість та енергія проростання, проросток, горох озимий
Завантажити файл    (завантажень: 83)